Save the date


COVID heeft gemaakt dat afgelopen jaar de VOGIN-IP-lezing op een voor ons ongebruikelijk tijdstip werd gehouden. In de evaluatie na afloop vroegen we de deelnemers daarom naar hun voorkeur. De meesten bleek het niet echt uit te maken of het voortaan in het voorjaar (maart) of het najaar zou zijn. Van degenen die wel een voorkeur hadden, ging die veelal uit naar maart. Omdat voor het organiserend comité het voorjaar ook een geschiktere tijd is, hebben we besloten ons evenement voortaan weer zo veel mogelijk in die periode te houden. Komend jaar meteen al teruggaan naar maart had als belangrijk nadeel dat dat wel erg kort na het vorige congres in oktober zou zijn. Voor ons liet dat weinig tijd voor voorbereiding en het was ook maar de vraag of voldoende van onze vaste deelnemers amper vijf maanden later al opnieuw acte de présence zouden geven. Rekening houdend met de bij de OBA nog beschikbare data en met nog enkele andere randvoorwaarden, zijn we uiteindelijk op 11 mei uitgekomen. Dit keer dus op een woensdag.
Zet de datum dus vast in uw agenda. Meer nieuws komt begin volgend jaar op deze website.
En ….. in 2023 gaan we wel weer terug naar maart (en naar de donderdag ….).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.