Lezingen 2023

 
vogin-ip-klein
Sprekers bij de 11de
VOGIN-IP-lezing
16 maart 2023
 
 

Joyce van Aalten Vijf vindbaarheidsproblemen waar een taxonomie de schuld van krijgt (maar niks aan kan doen)
Elisabeth Bik The Dark Side of Science: Misconduct in Biomedical Research
/ Plenaire keynote /
Miet Claes De kracht van samenwerking: hoe de Universiteitsbibliotheek Gent open kenniscreatie bevordert
Alastair Dunning Open yet everywhere in chains: Where next for open knowledge?
Odin Essers Oude boeken, nieuwe vaardigheden en Wikipedia
Katariina Kari The three layers of a knowledge graph and what it means for authoring, storage, governance and data quality of the knowledge graph
Reijer Passchier Overleeft de rechtsstaat Big Tech?
Nava Tintarev Why one-size-fits all does not work in Explainable Artificial Intelligence!
/ Plenaire keynote /

Sprekers

Joyce van Aalten
Joyce van Aalten is zelfstandig adviseur op het gebied van vindbaarheid van informatie. Hierbij heeft ze zich gespecialiseerd in het opzetten en toepassen van trefwoordenlijsten, taxonomieën, thesauri en knowledge graphs. Daarnaast is ze docent bij GO Opleidingen. Joyce is mede-auteur van het leerboek “Maak het vindbaar“ en heeft een hoofdstuk over taxonomietooling geschreven voor het boek “Taxonomies – Practical Approaches to Developing and Managing Vocabularies for Digital Information”. Joyce spreekt regelmatig op congressen, waaronder de Taxonomy Boot Camp in Londen.
| web | blog | twitter | slides | li |
 

Lezing: “Vijf vindbaarheidsproblemen waar een taxonomie de schuld van krijgt (maar niks aan kan doen)”
Een taxonomie kan een krachtig middel zijn om de vindbaarheid en herbruikbaarheid van content te optimaliseren. Een taxonomie staat echter niet op zichzelf, het maakt deel uit van een groter content-ecosysteem. Of een taxonomie succesvol is, hangt dan ook af van andere factoren, zoals de kwaliteit van de content en hoe goed er getagd wordt. Omdat dit onderscheid lastig te maken is, krijgt een taxonomie soms de schuld van problemen op het vlak van vindbaarheid die het niet kan oplossen. In deze lezing deelt Joyce haar ervaringen uit de taxonomiepraktijk. Ze benoemt niet alleen de issues waar zij mee te maken heeft gehad in haar taxonomieprojecten, maar ze draagt ook oplossingen aan hoe deze valkuilen te vermijden.
[Lees ook deze blogpost]

Elisabeth Bik
Elisabeth Bik, PhD is a Dutch-American microbiologist who has worked for 15 years at Stanford University and 2 years in industry. Since 2019, she is a science integrity volunteer and consultant who scans the biomedical literature for images or other data of concern and has reported over 6,000 scientific papers. Her work has resulted in over 900 retracted and another 900 corrected papers. For her work on exposing threats to research integrity, she received the 2021 John Maddox Prize.
| blog | blog | wiki | twitter | mastodon | li | scholarorcid |

 
Lezing: “The Dark Side of Science: Misconduct in Biomedical Research”
Science builds upon science. Even after peer-review and publication, science papers could still contain images or other data of concern. If not addressed post-publication, papers containing incorrect or even falsified data could lead to wasted time and money spent by other researchers trying to reproduce those results. Several high-profile science misconduct cases have been described, but many more cases remain undetected. Elisabeth Bik is an image forensics detective who left her paid job in industry to search for and report biomedical articles that contain errors or data of concern. She has done a systematic scan of 20,000 papers in 40 journals and found that about 4% of these contained inappropriately duplicated images. In her talk, she will present her work and show several types of inappropriately duplicated images and other examples of research misconduct. In addition, she will show how to report scientific papers of concern, and how journals and institutions handle such allegations.
[zie ook dit interview in IP, dit artikel uit Trouw en dit interview bij VRT.]
Lezing mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Victorine van Schaick-fonds.

Miet Claes
Productmanager en designer bij de Universiteitsbibliotheek Gent. Opgeleid als designer, afgeleid door open kennis.
Miet bouwt aan producten en diensten die kennis bijbrengen aan onze maatschappij. De rode draad in haar carrière is sinds 2012 (open) data omvormen tot informatie die mensen vooruithelpt – in startups, overheden en nu in de Boekentoren in Gent. Om aangename, gepaste ervaringen te bouwen, betrekt ze de mensen waarvoor we bouwt dicht in het proces. Co-creatie met ontwikkeling en business staan hier centraal.
| twitter | li | slides |

 
Lezing: “De kracht van samenwerking: hoe de Universiteitsbibliotheek Gent open kenniscreatie bevordert”
De talrijke digitale oplossingen die vandaag beschikbaar zijn geven ons ruimte om te vertrekken vanuit de mensen die we willen bedienen, en vanuit de teams waar we mee samenwerken. De vraag “Wat is er mogelijk?” is niet langer de belangrijkste vraag. Onze invalshoek verschuift: Wat heeft ons publiek nodig? Wat kunnen onze teams aanbieden? Hoe past dit in onze visie?
Binnen de Universiteitsbibliotheek Gent staat kennisverspreiding centraal. Kennisdeling zit in ons DNA, waardoor we er elke dag voor kiezen om open kennis te ondersteunen met onze diensten en producten. Dat betekent dat we aan een uiteenlopend publiek met verschillende noden denken.
In de Boekentoren experimenteren we met manieren om onze oplossingen breder gedragen te maken door ons publiek, onze diensten en hergebruikers van onze kennis.

Alastair Dunning
Alastair Dunning is Head of Research Services at the library of Delft University of Technology. His professional concerns include fighting the hydra of closed formats, slaying the dragon of vendor lock-in and locating the elixir of openness. Previously, he worked for Europeana (the cultural heritage aggregator) and Jisc, the UK organisation enabling digital transformation in higher and further education.
| web | blog | twitter | li | scholar | slides | figshare | flickr | orcid |

 

 
Lezing: “Open yet everywhere in chains: Where next for open knowledge?”
The Netherlands has been a spectacular forerunner in the opening up of scientific knowledge. Over 80% of scientific articles published via Dutch universities in 2021 were open access, available for anyone to read. (This is considerably higher than other developed world countries.)
Despite this success, the battle for open knowledge seems locked in on many sides – the ongoing financial control of publishers over the entire publishing process; various technical applications and websites based on closed software can determine larger questions of functionality and access to knowledge; commercial platforms can be involved in questionable practices involving the collection of user data; plus increasing threats of knowledge- and cybersecurity provide opposing momentum for openness.
This presentation will look at the broader evolution of the concept of open, with particular regard to Dutch higher education but also the context of knowledge institutions in cultural heritage or government. It will present some of the strategies and tactics that public organisations can take to share their knowledge more openly, especially given the constraints that are mentioned above. Moreover, the presentation will try and help reestablish the importance of the concept open.

Odin Essers
Odin Essers is de hoofdconservator van de Bijzondere Collecties van de Universiteit Maastricht en de drijvende kracht achter verschillende Wikimedia-gerelateerde activiteiten en projecten. Hij schreef mee aan het artikel Where history meets modern: an overview of academic primary source research-based learning programs aggregating special collections and Wikimedia, dat in 2021 verscheen in de open access publicatie Wikipedia and Academic Libraries: A Global Project. Opgeleid als docent Nederlands en als cultuurwetenschapper gespecialiseerd in mediacultuur, werkte Odin voorheen als eLearning-specialist voor de afdeling Onderwijs- en Onderzoeksondersteuning van de Universiteitsbibliotheek Maastricht en gaf hij training, support en advies aan studenten, docenten en onderzoekers.
| web | twitter | boek | li |

Lezing: “Oude boeken, nieuwe vaardigheden en Wikipedia”
De Universiteitsbibliotheek Maastricht stimuleert, ondersteunt en faciliteert het gebruik van primaire bronnen uit de Bijzondere Collecties door het ontwikkelen en organiseren van gespecialiseerde, op onderzoek gebaseerde onderwijsprogramma’s als onderdeel van het wereldwijde Wikipedia Education Program. In deze programma’s leren studenten omgaan met primaire bronnen en krijgen ze inzicht in de cultureel-maatschappelijke relevantie ervan. Deze bronnen maken deel uit van de Maastrichtse Jezuïetenbibliotheek, de belangrijkste en grootste kerncollectie van de Bijzondere Collecties met boeken over filosofie, geschiedenis, anatomie, literatuur, theologie, rechten en diverse sociale wetenschappen. Een belangrijk doel van deze onderwijsprogramma’s is het verbeteren van de academische informatievaardigheden van studenten. Het gaat daarbij om zoeken naar en analyseren van historische informatiebronnen, academische kennis communiceren naar een breed publiek, neutraal leren schrijven en goed leren refereren en citeren. Studenten geven aan dat deze unieke combinatie van historische bronnenanalyse en publicatie hiervan op Wikipedia leidt tot meer motivatie, een groter lezerspubliek, meer verantwoordelijkheidsgevoel en een beter begrip voor het belang van open-access kennisoverdracht en valorisatie van informatie.

Katariina Kari
Katariina Kari is IKEA’s lead ontologist and an active semantic web practitioner for the past 5 years. Before IKEA she was data engineer at Zalando, responsible for its fashion knowledge graph. Earlier, she was doing the digital transformation for classical music. Katariina holds a Master in Science (Engineering) degree, specialising in the semantic web, and a Master in Music (Arts Management) degree, specialising in guiding the art business to the digital age.
| twitter | li | github | medium |
 

 

Lezing: “The three layers of a knowledge graph and what it means for authoring, storage, governance and data quality of the knowledge graph”
In this talk, Katariina Kari will discuss a framework for building a Knowledge Graph, by distinguishing between concepts, categories, and data. All three are interconnected to each other, however, they differ in their order of magnitude and the way they come about. A distinction makes sense to better understand who is responsible for which part of the knowledge graph. Also, each layer should be governed differently. This framework ultimately helps to create a division of labour inside the company and helps stakeholders to understand the knowledge graph better.
[zie ook: IKEA’s Knowledge Graph and Why It Has Three Layers]
[Lees ook deze blogpost]

Reijer Passchier
Prof. mr. dr. Reijer Passchier is als hoogleraar digitalisering en de democratische rechtsstaat verbonden aan de Open Universiteit en als universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. In 2021 publiceerde hij het boek ‘Artificiële intelligentie en de rechtsstaat’ bij Boom juridisch. Reijer trad op bij diverse media, gaf college in de nationale AI-cursus ethiek en adviseerde onder andere de Eerste Kamer.
Op https://research.ou.nl/en/persons/reijer-passchier is meer informatie te vinden over o.a. publicaties en lezingen.
| web | web | twitter | li | boek |

Lezing: “Overleeft de rechtsstaat Big Tech?”
Met de opkomst van AI en de digitalisering van de maatschappij heeft zich ongekend veel macht geconcentreerd bij enkele zeer grote bedrijven. Microsoft, Google en anderen bepalen in toenemende mate wat wij denken, doen, wat onze mogelijkheden in het dagelijks leven zijn en welke informatie wij ontvangen. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Welke risico’s brengt Big Tech met zich mee voor de democratische rechtsstaat? Kunnen wij Big Tech nog temmen? En, zo ja, hoe eigenlijk? Die vragen komen aan bod bij deze lezing.
[Lees ook dit interview met de spreker in de digitale IP]

Nava Tintarev
Nava Tintarev is a Full Professor of Explainable Artificial Intelligence at the University of Maastricht, and a guest professor at TU Delft. She leads or contributes to several projects in the field of human-computer interaction in artificial advice-giving systems, such as recommender systems; specifically developing the state-of-the-art for automatically generated explanations (transparency) and explanation interfaces (recourse and control). She is currently participating in a Marie-Curie Training Network on Natural Language for Explainable AI and is representing Maastricht university as Co-Investigator in the ROBUST consortium, pre-selected for a national (NWO) grant with a total budget of 95M (25M from NWO) to carry out long term (10-years) research into trustworthy artificial intelligence. She regularly shapes international scientific research programs (e.g., on steering committees of journals, or as program chair of conferences), and actively organizes and contributes to high-level strategic workshops relating to responsible data science, both in the Netherlands and internationally. She has published over 80 peer-reviewed papers in top human-computer interaction and artificial intelligence journals and conferences such as UMUAI, TiiS, ECAI, IUI, SIGIR, Recsys, and UMAP. Recently, these publications also received best paper awards at the Hypertext, HCOMP, and CHIIR conferences.
| web | scholar | li | orcid |
 
Lezing: “Why one-size-fits all does not work in Explainable Artificial Intelligence!”
A lot of people recognize the importance of explainable AI. This is also the case for personalized online content which influences decision-making at individual, business, and societal levels. Filtering and ranking algorithms such as those used in recommender systems support these decisions. However, we often lose sight of the purpose of these explanations and whether understanding is an end in itself. This talk addresses why we may want to develop recommender systems that can explain themselves and how we may assess that we are successful in this endeavor. This talk will describe some of the state-of-the-art explanations in several domains (music, tourism, search results) that help link the mental models of systems and people. However, it is not enough to generate rich and complex explanations; more is required to support effective decision-making. This entails decisions around which information to select to show to people and how to present that information, often depending on the target users and contextual factors.
[Lees ook dit interview met de spreker in de digitale IP]