Alle goeds voor 2022


Het VOGIN-IP-team wenst een ieder die de afgelopen tien jaar wel eens een VOGIN-IP-lezing heeft bezocht (en ook alle andere lezers van dit bericht) vredige feestdagen en een inspirerend 2022.
Gezien de huidige golf van omikronbesmettingen voegen we daar de urgente wens voor een goede gezondheid aan toe. Daarbij tevens de optimistische verwachting dat door coronamaatregelen en vaccinaties die golf de komende maanden geleidelijk weer zal uitdoven. Achter die verwachting schuilt wel enig eigenbelang. Zo hopen we namelijk onze vakgenoten op 11 mei bij de OBA in Amsterdam in een live setting een veilige 10de VOGIN-IP-lezing te kunnen aanbieden.
Laten we daar vast op toosten.

Marjo, Monique, Peter, Will, Eric

Extra terugblik op VOGIN-IP-2021

Op de valreep nog een stukje over VOGIN-IP-2021. Last minute kunnen we de bezoekers van onze site nog de door Marjo Bakker en Cindy Lammers geschreven terugblik op VOGIN-IP-2021 uit het decembernummer van IP aanbieden – ook voor wie geen abonnee van het blad is.

Dat is dan meteen een opwarmertje voor de nieuwe koers van IP. Met ingang van 2022 gaat het vakblad “hybride”. Van de gebruikelijke negen nummers zullen abonnees er vier nog gewoon (ouderwets?) in de brievenbus ontvangen; de overige vijf krijgen ze online. Lees hier de aankondiging.

Spraakherkenning anno 1999

In de Belgische krant De Standaard stond 10 december een bericht dat oude herinneringen opriep.Lernout & Hauspie was destijds een veelbelovend taaltechnologiebedrijf in Ieper in “Flanders Language Valley“. Eind jaren ’90 van de vorige eeuw gooiden zij hoge ogen met onder meer – toen al – spraakherkenningssoftware en automatische tekstvertaling. Vandaar dat in 1999, op de allereerste IP-lezing, de verre voorganger van onze huidige VOGIN-IP-lezingen, ook een presentatie over hun product geprogrammeerd was. In het verslag van die congresdag in IP (nov. 1999) stond onderstaand fragment over dat verhaal van Lernout & Hauspie.Hoewel ze mooie producten ontwikkelden – ook Microsoft had een licentie genomen op een deel van hun technologie – bleken er ernstige zakelijke malversaties te hebben plaatsgevonden. Zo waren fictieve transacties in Zuid-Korea in de boeken opgenomen. Gevolg was dat het bedrijf twee jaar na die mooie IP-lezing failliet ging. Veel kleine lokale Vlaamse investeerders zijn daarbij hun geld kwijtgeraakt. Twintig jaar later meldt De Standaard nu dat het Gentse Hof van Beroep uiteindelijk uitspraak heeft gedaan dat €650 miljoen schadevergoeding uitbetaald moet worden aan ruim 4000 gedupeerden.
In de twintig jaar die sinds dat faillissement zijn verlopen, heeft taaltechnologie een stormachtige verdere ontwikkeling doorgemaakt. In de afgelopen VOGIN-IP-lezing gaf Antal van den Bosch daar in zijn keynote (video) nog een mooi overzicht van. In de overvloed aan spraak- en vertaalproducten die dit heeft opgeleverd, denk ik niet dat nog erg veel van die oorspronkelijke Vlaamse technologie van L&H terug te vinden is.


PS: In België blijkt the story of L&H nog altijd levend te zijn: The Legend of Lernout & Hauspie (tweet)

Save the date


COVID heeft gemaakt dat afgelopen jaar de VOGIN-IP-lezing op een voor ons ongebruikelijk tijdstip werd gehouden. In de evaluatie na afloop vroegen we de deelnemers daarom naar hun voorkeur. De meesten bleek het niet echt uit te maken of het voortaan in het voorjaar (maart) of het najaar zou zijn. Van degenen die wel een voorkeur hadden, ging die veelal uit naar maart. Omdat voor het organiserend comité het voorjaar ook een geschiktere tijd is, hebben we besloten ons evenement voortaan weer zo veel mogelijk in die periode te houden. Komend jaar meteen al teruggaan naar maart had als belangrijk nadeel dat dat wel erg kort na het vorige congres in oktober zou zijn. Voor ons liet dat weinig tijd voor voorbereiding en het was ook maar de vraag of voldoende van onze vaste deelnemers amper vijf maanden later al opnieuw acte de présence zouden geven. Rekening houdend met de bij de OBA nog beschikbare data en met nog enkele andere randvoorwaarden, zijn we uiteindelijk op 11 mei uitgekomen. Dit keer dus op een woensdag.
Zet de datum dus vast in uw agenda. Meer nieuws komt begin volgend jaar op deze website.
En ….. in 2023 gaan we wel weer terug naar maart (en naar de donderdag ….).

Afscheid van ons team

Begin deze week, bij een afsluitend overleg over de afgelopen VOGIN-IP-lezing, hebben we afscheid genomen van twee van onze teamleden. Zeer tot onze spijt overigens.

Peter Evers – links op de foto – stond samen met Boyd Hendriks en Eric Sieverts aan de wieg van ons evenement. Gedrieën begonnen zij, intussen bijna tien jaar geleden, met het organiseren van de eerste VOGIN-IP-lezing. Die allereerste aflevering vond uiteindelijk plaats op 28 februari 2013. Met bijna 170 deelnemers was het een instantaan succes. Het werd meteen al duidelijk dat de Brakke Grond waar het gehouden werd, te klein zou worden als we nog meer deelnemers en een ruimer aanbod aan workshops zouden krijgen. Bij het zoeken naar een ander, groter onderkomen speelde Peter een belangrijke rol. Via de tussenstap van de eerbiedwaardige Koninklijke Industrieele Groote Club zijn we zo bij de OBA terecht gekomen. Om de handen vrij te hebben voor nog weer eens andere dingen (zoals een kleinzoon) heeft Peter na lang aarzelen besloten om terug te treden.

Joyce van Aalten – helemaal rechts op de foto – heeft nog niet zo’n lange geschiedenis in het VOGIN-IP-team. Als enthousiaste jongere vakgenoot, met veel contacten in de beroepspraktijk en volop leuke nieuwe ideeën, heeft ze belangrijk bijgedragen aan het programma van de laatste jaren. En haar ideeën bracht ze ook persoonlijk in de praktijk door zelf tal van workshops te verzorgen. Om zichzelf – zoals ze het zelf noemt – te beschermen tegen het steeds groter wordende aantal interessante verzoeken waarin een beroep op haar wordt gedaan, heeft ze besloten een stapje terug te doen. Gelukkig heeft ze aangegeven nog wel beschikbaar te blijven om ons zo nodig van advies te dienen.

Graag memoreren we ook nog even een ander teamlid dat al wat eerder was teruggetreden (en daardoor niet bij de bijeenkomst van bovenstaande foto aanwezig was). Arno Reuser heeft in voorgaande jaren veel interessante sprekers uit zijn omgeving aangebracht. En daarnaast heeft hij, al vanaf de eerste editie van de VOGIN-IP-lezing, zelf ook een aantal keren zeer goed beoordeelde workshops en lezingen verzorgd. Gelukkig heeft ook hij aangegeven voor suggesties en incidenteel advies voor komende programma’s beschikbaar te blijven.

Tevreden?

Na afloop van een congresdag als van de VOGIN-IP-lezing is voor de organisatoren altijd een belangrijke vraag hoe tevreden de deelnemers waren. Gelukkig zit dat eigenlijk altijd wel goed. Hieronder de resultaten voor een paar van onze vragen, vergeleken tussen 2019 en dit jaar.

2019 2021
De organisatie van de dag was

De prijs/kwaliteit verhouding was

Mogelijkheden voor professionele en sociale contacten waren

Keuzemogelijkheden voor te volgen workshops waren

Aan deze gegevens zie je dat de verschillen tussen de jaren maar heel marginaal zijn. Niettemin zullen we bij de voorbereidingen voor een volgend evenement zeker ook rekening houden met deze kleine verschillen in tevredenheid.

Daarnaast is het aardig te zien dat ook in de beoordeling van lezingen en workshops in de loop der jaren maar kleine variaties optreden. Daarbij scoorden de keynotes dit jaar iets minder dan gemiddeld, maar de overige lezingen juist beter. Een echte opsteker voor ons was dat de workshops – ondanks dat 6% van de respondenten wat meer keuze had willen hebben – niet eerder zo hoog gewaardeerd werden als dit jaar.

VOGIN-IP-lezingen terugkijken

De op 21 oktober gehouden lezingen zijn op video opgenomen. Zelfs voor het VOGIN-IP-team was dat een prettige verrassing. En dat zal helemaal het geval zijn voor degenen die 21 oktober verhinderd waren er zelf bij te zijn, of die toen de moeilijke keuze moesten maken om aan een workshop mee te doen, terwijl er tegelijkertijd ook interessante lezingen te beluisteren waren. Van zeven van de acht sprekers hebben we gelukkig achteraf toestemming kunnen krijgen om hun lezingen te publiceren.

Omdat bijna 5 uur binge watching zelfs bij deze interessante sprekers wellicht wat veel van het goede is, hebben we hieronder een lijstje deep-links die je rechtstreeks naar het begin van elk van de lezingen brengt. Dan kun je zelf kiezen wie je wanneer bekijkt.

In bovenstaande volgorde zit geen kwaliteitsoordeel; het is gewoon de volgorde waarin ze op 21 oktober gepresenteerd zijn. Amuseer je ermee.

Vorige week bij VOGIN-IP, morgen bij De Taalstaat


Bij de VOGIN-IP-lezing vorige week verzorgde Ewoud Sanders tweemaal zijn populaire workshop “Slimmer zoeken in Delpher”. Deze week kwam het bericht dat hem de prestigieuze Groenman Taalprijs is toegekend. Morgen is Ewoud daarom te gast bij het programma De Taalstaat op Radio 1 (11:00 – 13:00 uur), waarin juryvoorzitter Hans Heestermans hem de prijs zal overhandigen.

Ewoud krijgt de prijs toegekend voor de taalrubriek WoordHoek waarvan hij tussen 2000 en 2020 in NRC meer dan duizend afleveringen verzorgde. Sinds vorig jaar wordt deze rubriek gecontinueerd op de website van het Instituut voor de Nederlandse taal. Met deze rubriek, waarin hij vooral op de herkomst van woorden en uitdrukkingen inging, wist hij volgens de jury van de Groenman Taalprijs de lezers van de rubriek „liefde voor en kennis van de Nederlandse taal” bij te brengen. Hoewel in zijn workshop bij ons de nadruk natuurlijk op slimmer zoeken lag, zal daarbij ook vast wel iets van die liefde voor de taal zijn overgebracht. Bovendien heeft zoeken sowieso een heel “talige” dimensie.

Foto’s: Eef Evers

Ewoud is met deze toekenning in goed gezelschap. Eerder werd de prijs onder meer al uitgereikt aan Paul Witteman, Frits Spits, Kees van Kooten, Adriaan van Dis en Tom Lanoye.

Als VOGIN-IP-team feliciteren we Ewoud van harte met deze prijs.

Gisteren


Gisteren waren we getuige van een succesvolle 8ste aflevering van de VOGIN-IP-lezing. Met 150 deelenemers was hij wat minder druk bezocht dan we de laatste jaren gewend waren. Misschien toch nog enige coronavrees? Of was het alleen de interferentie met de herfstvakantie? Maar jammer genoeg waren bij de OBA geen andere data iets eerder of iets later beschikbaar geweest.
Er stond echter tegenover dat we zelfs als organisatoren aangenaam verrast waren door de kwaliteit van de sprekers. Nog interessanter en enthousiaster dan de toch al hooggespannen verwachtingen waarop we onze uitnodigingen gebaseerd hadden. De thuisblijvers hebben dus echt iets gemist. Dat één van de sprekers vanwege fysiek ongemak zijn lezing vanaf huis via Zoom moest verzorgen, was na de coronaperiode ook geen uitzonderlijke ervaring meer.
De presentaties van bijna alle sprekers staan intussen al op onze website. Materiaal van de workshops zal later nog volgen. Ook staat op die terugblikpagina al een aantal foto’s van de sprekers. De officiële congresfoto’s zullen we binnenkort ook publiceren.