Vooruitblik 2023

Na de onregelmatigheden van de corona-jaren wordt het congres in 2023 weer in de gebruikelijke periode in maart gehouden.

Aan het programma voor 16 maart is hard gewerkt. Intussen is het programma al gepubliceerd en is er volop informatie over de inhoud van de lezingen en de onderwerpen waarover workshops gegeven worden. Ook dit jaar heeft een uit het beroepenveld gerecruteerde programma-adviescommissie ons weer geassisteerd bij het samenstellen van dat programma.

Hieronder hoort u teamlid Peter van Gorsel nog eens formuleren wat er, ook voor ons als organisatoren, zo leuk is aan de VOGIN-IP-lezing.