Vooruitblik 2023

Na de onregelmatigheden van de corona-jaren wordt het congres in 2023 weer in de gebruikelijke periode in maart gehouden.

Aan het programma voor 16 maart wordt intussen hard gewerkt. Binnenkort zullen we al wat informatie geven over de onderwerpen waarover we dit keer lezingen willen laten houden. Ook dit jaar zal een uit het beroepenveld gerecruteerde programma-adviescommissie ons weer assisteren bij het samenstellen van dat programma.

Hieronder hoort u teamlid Peter van Gorsel nog eens formuleren wat er ook voor ons als organisatoren zo leuk is aan de VOGIN-IP-lezing.