Afscheid van ons team

Begin deze week, bij een afsluitend overleg over de afgelopen VOGIN-IP-lezing, hebben we afscheid genomen van twee van onze teamleden. Zeer tot onze spijt overigens.

Peter Evers – links op de foto – stond samen met Boyd Hendriks en Eric Sieverts aan de wieg van ons evenement. Gedrieën begonnen zij, intussen bijna tien jaar geleden, met het organiseren van de eerste VOGIN-IP-lezing. Die allereerste aflevering vond uiteindelijk plaats op 28 februari 2013. Met bijna 170 deelnemers was het een instantaan succes. Het werd meteen al duidelijk dat de Brakke Grond waar het gehouden werd, te klein zou worden als we nog meer deelnemers en een ruimer aanbod aan workshops zouden krijgen. Bij het zoeken naar een ander, groter onderkomen speelde Peter een belangrijke rol. Via de tussenstap van de eerbiedwaardige Koninklijke Industrieele Groote Club zijn we zo bij de OBA terecht gekomen. Om de handen vrij te hebben voor nog weer eens andere dingen (zoals een kleinzoon) heeft Peter na lang aarzelen besloten om terug te treden.

Joyce van Aalten – helemaal rechts op de foto – heeft nog niet zo’n lange geschiedenis in het VOGIN-IP-team. Als enthousiaste jongere vakgenoot, met veel contacten in de beroepspraktijk en volop leuke nieuwe ideeën, heeft ze belangrijk bijgedragen aan het programma van de laatste jaren. En haar ideeën bracht ze ook persoonlijk in de praktijk door zelf tal van workshops te verzorgen. Om zichzelf – zoals ze het zelf noemt – te beschermen tegen het steeds groter wordende aantal interessante verzoeken waarin een beroep op haar wordt gedaan, heeft ze besloten een stapje terug te doen. Gelukkig heeft ze aangegeven nog wel beschikbaar te blijven om ons zo nodig van advies te dienen.

Graag memoreren we ook nog even een ander teamlid dat al wat eerder was teruggetreden (en daardoor niet bij de bijeenkomst van bovenstaande foto aanwezig was). Arno Reuser heeft in voorgaande jaren veel interessante sprekers uit zijn omgeving aangebracht. En daarnaast heeft hij, al vanaf de eerste editie van de VOGIN-IP-lezing, zelf ook een aantal keren zeer goed beoordeelde workshops en lezingen verzorgd. Gelukkig heeft ook hij aangegeven voor suggesties en incidenteel advies voor komende programma’s beschikbaar te blijven.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.