Wat u ervan vond

Na afloop van de VOGIN-IP-lezing benaderen we elk jaar de deelnemers om te horen wat ze van het evenement vonden. Soms vraag je je wel eens af of zo’n evaluatie nog wel zinvol is. Als je hieronder de resultaten van een paar vragen uit de laatste paar jaar met elkaar vergelijkt, heb je het gevoel dat we de antwoorden langzamerhand wel ongeveer zelf kunnen invullen.

2018 2019 2021 2022
De organisatie van de dag was
De prijs/kwaliteit verhouding was

Mogelijkheid tot professionele en sociale contacten was

Keuze voor te volgen workshops was

Toch levert het voor ons wel degelijk zinvolle inzichten op. Alleen zitten die meer in de antwoorden die de deelnemers er nog bijschrijven. Maar die zijn niet eenvoudig in te passen in dit soort lekker overzichtelijke grafiekjes voor op de website.
Een andere nuttige terugkoppeling vormen de beoordelingen van de sprekers en de workshops. Daar kunnen we in deze blogpost nog wel iets mee. Zo hebben we de vorig jaar al gepubliceerde vergelijking van de “rapportcijfers” van de afgelopen jaren kunnen aanvullen met de cijfers van dit jaar.

Dat stemt redelijk tevreden:
– De keynotes waren gemiddeld iets beter beoordeeld dan vorig jaar – 7,8 vs 7,55;
– Het gemiddelde cijfer voor de overige sprekers was exact gelijk gebleven;
– Maar de best beoordeelde spreker (Brecht Castel) had de hoogste beoordeling ooit;
– De workshops waren gemiddeld een fractie minder beoordeeld dan vorig jaar (maar dat jaar was dan ook een absolute topper);
– En de hoogst beoordeelde workshop was hoger beoordeeld dan enig eerder jaar, terwijl ook de slechtst beoordeelde nog altijd een hoger cijfer kreeg dan de slechtste van eerdere jaren.
Overigens is bij de workshops wel een voorbehoud op zijn plaats. Gezien de veelal kleine aantallen respondenten zeggen de resultaten voor de afzonderlijke workshops niet zo heel veel.

Om een indruk te geven van de spreiding van gegeven beoordelingen, als voorbeeld tot slot nog plaatjes van de totale scores voor de twee hoogst gewaardeerde sprekers, Brecht Castel uit het ochtendprogramma en Cynthia Liem uit het middagprogramma.


PS:
In onderstaande tweet ook nog een commentaar van Brecht Castel zelf op zijn eigen performance 😉 :

Tevreden?

Na afloop van een congresdag als van de VOGIN-IP-lezing is voor de organisatoren altijd een belangrijke vraag hoe tevreden de deelnemers waren. Gelukkig zit dat eigenlijk altijd wel goed. Hieronder de resultaten voor een paar van onze vragen, vergeleken tussen 2019 en dit jaar.

2019 2021
De organisatie van de dag was

De prijs/kwaliteit verhouding was

Mogelijkheden voor professionele en sociale contacten waren

Keuzemogelijkheden voor te volgen workshops waren

Aan deze gegevens zie je dat de verschillen tussen de jaren maar heel marginaal zijn. Niettemin zullen we bij de voorbereidingen voor een volgend evenement zeker ook rekening houden met deze kleine verschillen in tevredenheid.

Daarnaast is het aardig te zien dat ook in de beoordeling van lezingen en workshops in de loop der jaren maar kleine variaties optreden. Daarbij scoorden de keynotes dit jaar iets minder dan gemiddeld, maar de overige lezingen juist beter. Een echte opsteker voor ons was dat de workshops – ondanks dat 6% van de respondenten wat meer keuze had willen hebben – niet eerder zo hoog gewaardeerd werden als dit jaar.

Dit vonden de deelnemers

Met een respons van 50% is overweldigend gehoor gegeven aan ons verzoek een evaluatie van de VOGIN-IP-lezing in te vullen. En gelukkig bleek het merendeel van de respondenten ook nogal tevreden over de meeste aspecten van de dag.
Zo vond meer dan 98% van de respondenten de organisatie van de dag goed tot uitstekend (en zelfs nog vaker uitstekend dan goed). Een paar van de daarbij gemaakte opmerkingen willen we je ook niet onthouden:
Was weer geweldig, deze keer extra geweldig.
Overal aan gedacht! Alles op tijd, alles duidelijk.
Fantastische dagvoorzitter en goede snelle sprekers.
Leuke dag, snelle registratie, goed eten en drinken en vooral leuke verhalen!
 
En men vond ook wel dat men waar voor zijn/haar geld had gekregen.
 
 
 
 
En dan ook nog een paar resultaten die aan verkiezingsuitslagen van dictatoriaal geregeerde landen doen denken.
 

 
Maar belangrijker is natuurlijk wat men vond van de inhoud van de dag. Met de keynotes zat dat wel goed. Die werden gemiddeld een punt hoger gewaardeerd dan vorig jaar. Dat legt de lat wel erg hoog om die score volgende jaar nog te evenaren.

 
De overige lezingen werden met een gemiddelde van 7,8 vrijwel net zo hoog gewaardeerd als vorig jaar. Wel was er nu minder verschil tussen de lezingen onderling – er waren minder positieve of negatieve uitschieters.
Voor de workshops gold vrijwel hetzelfde. Ook daar, exact als vorig jaar, een gemiddelde van 7,8 en daarbij dit jaar geen onvoldoendes. Valt hierin nog wat te verbeteren? Zeker! En dan niet zo zeer wat betreft de inhoud van de workshops, maar wel wat betreft presentatie & werkvorm. Want uitgesplitst op die twee aspecten waren de gemiddelden respectievelijk 8,1 en 7,5. Dat laatste cijfer zou volgend jaar dus nog wel wat opgekrikt mogen worden.

Wat u ervan vond …

Veel deelnemers – ruim 100 – hebben gelukkig de moeite genomen het evaluatieformulier voor de VOGIN-IP-dag in te vullen. Als dank daarvoor vindt u hierbij wat algemene resultaten van die evaluatie. En daar zijn we best trots op, want u was gelukkig aardig tevreden.
Dat gold zowel voor de organisatie van de dag – die door 96% van de respondenten goed of zelfs uitstekend werd genoemd – als voor de prijs/kwaliteit-verhouding.
Daarnaast is de verzorging van de inwendige mens natuurlijk ook altijd van belang:
Inhoudelijk gezien bleek “iedereen” te vinden dat we voldoende keuze aan workshops geboden hadden (al waren er nog wel enkele suggesties voor volgend jaar).Maar ja, al die workshops en ook nog lezingentracks leidden dan wel weer tot keuzestress bij 70% van de respondenten.
Ondanks het volle programma bleken de wandelgangen toch ook nog genoeg mogelijkheden te bieden voor professionele en sociale contacten.
Was er dan helemaal niets aan te merken? De door ons geprogrammeerde (maar inhoudelijk buiten onze verantwoordelijkheid vallende) sponsorpitches werden door een meerderheid van de deelnemers niet erg nuttig gevonden.
En tot slot: wat vond u nu eigenlijk van de lezingen en workshops?
Voor de lezingen liggen de gemiddelden van de gegeven rapportcijfers tussen 7,0 en 8,5. Geen onvoldoendes dus en zelfs geen “zesjes”. En het gemiddelde ervan lag 0,2 punt hoger dan vorig jaar.
Voor de workshops was er helaas wel een onvoldoende, een 5, maar de negen overige workshops scoorden tussen 6,9 en 8,4. En dat maakte dat, ondanks die ene onvoldoende, het gemiddelde toch nog 0,05 punt hoger lag dan vorig jaar ….