Wetenschappelijke netwerken visualiseren met VOSviewer


De wetenschap is bij uitstek een terrein van verbanden en relaties. Relaties tussen auteurs, verbanden tussen onderwerpen, links tussen publicaties, connecties tussen instituten en relaties tussen al dit soort entiteiten onderling. Informatie daarover is al heel lang digitaal beschikbaar en, met de toegenomen populariteit van open access, ook in toenemende mate vrij toegankelijk.
Het in kaart brengen van die verbanden is iets wat je niet meer handmatig moet willen doen. Bij CWTS, Centre for Science and Technology Studies, een onderzoeksinstituut van de Universiteit Leiden, is daar een fraai softwarepakket voor ontwikkeld: VOSviewer.
Gezien de achtergrond van CWTS is VOSviewer primair toegesneden op de analyse van bibliometrische netwerken, maar in feite kan die software ook gebruikt worden om andere soorten netwerken te exploreren en visualiseren. En het goede nieuws is ook nog dat je VOSviewer gratis online kunt gebruiken. Geen wonder dat er over de hele wereld gebruik van wordt gemaakt. Publicaties die de makers over het pakket schreven, zijn zelf dus ook al onderdeel van zo’n bibliometrisch netwerk. Dat heeft die publicaties intussen al vele duizenden bibliografische citaties opgeleverd. Hoofdontwikkelaar van het pakket, Nees Jan van Eck heeft daarmee al een formidabele H-index van 50 kunnen opbouwen.

Voor wie praktijkervaring wil opdoen met VOSviewer, geeft Nees Jan op 16 maart bij de VOGIN-IP-lezing een workshop over gebruik en mogelijkheden van het pakket. Sinds de vorige keer, twee jaar geleden, dat hij deze workshop voor ons verzorgde, is nog weer nieuwe functionaliteit toegevoegd. Dat betreft onder meer ondersteuning van meer vrij toegankelijke en open databronnen (zoals OpenAlex) en een nieuwe functie om eenvoudig interactieve visualisaties online te delen. Nog extra redenen om je nu voor deze workshop aan te melden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.