Meeste materiaal is binnen

Voor wie het nog niet gezien (of bekeken) heeft: het merendeel van het materiaal – powerpoints e.d. – van de lezingen en workshops op 9 maart staat intussen op onze site.
– Van Agnes Molnar is er een video, waarin zij de demonstratie van Microsoft Tools laat zien die tijdens haar lezing door technische problemen niet lukte.
– Van Henk van Ess is er een uitgebreide powerpoint van zijn workshop “Zoekupdate 2017”.
– Van Christiaan Triebert is er – behalve zijn powerpoint – ook een lijstje met de geolocatie-tools die hij in zijn lezing genoemd had.
– Van ….
…….. enfin kijkt u zelf maar wat er verder nog van uw gading is.

Workshop workout

Wees geen toevallige taxonomiër
taxonomistIs het maar toeval dat je je een beetje bezighoudt met indexeren, taxonomieën. een thesaurus of metadata? De titel van het boek “The accidental taxonomist” (één uit een hele serie accidental boeken) wekt een beetje de indruk dat met zulk toeval niets mis is. Maar daaruit mag je nog niet concluderen dat het activiteiten zijn die je er maar toevallig een beetje bij kunt doen, want dat boek gaat wel heel degelijk in op het bouwen en het toepassen van taxonomieën en thesauri. Bijna net zo degelijk als het Nederlandstalige leerboek “Maak het vindbaar” (*) dat binnenkort uitkomt. Dat maakt duidelijk dat het een complex onderwerp is waarvan je wel degelijk verstand moet hebben, als je wilt zorgen dat informatie binnen je organisatie vindbaar is en blijft.
Nu wil het toeval dat Joyce van Aalten niet alleen één van de vier auteurs is van dat Nederlandse boek Maak het vindbaar, maar dat zij 9 maart ook een workshop over dit onderwerp verzorgt. Als je je daarvoor niet al aangemeld had, begint de tijd nu toch wel te dringen ….


(*) Joyce van Aalten, Peter Becker, Marjolein van der Linden, Eric Sieverts: Maak het vindbaar – op schijven, sites en SharePoint (2017) / Open Textbook; binnenkort op https://1boek.nl/

Workshop workout

Bloggen met Boyd
boydshopBij “bloggen” denk je misschien niet meteen aan kennismanagement. Toch is dat de link die Boyd Hendriks in zijn workshop gaat leggen. Hij zal daarin duidelijk maken dat bloggen een uitstekend middel kan zijn om kennis vast te leggen en – vooral – om die kennis en ervaring op een aansprekende en aantrekkelijke manier binnen je organisatie te laten delen.
Hoewel je bij het woord vloggen misschien eerder aan treitervloggers denkt dan aan serieus kennismanagement, trekt Boyd de lijn ook daarnaartoe door. Nu het maken van filmpjes de laatste jaren technisch zo ontzettend veel makkelijker is geworden, kun je van de grotere visuele zeggingskracht daarvan ook binnen je organisatie gebruik maken. Bij zowel bloggen als vloggen blijft de uitdaging om dat succesvol te doen, natuurlijk primair bij de inhoud liggen. Bij vloggen komt daar dan de combinatie met de visuele component bij. In zijn workshop op 9 maart zal Boyd uiteraard van die inhoud uitgaan, maar ook andere aspecten aan de orde laten komen, die ervoor moeten zorgen dat je je organisatie bij het bloggen en vloggen meekrijgt.

In de IP Nieuwsbrief

nieuwsbriefAl is de inschrijfperiode voor vroege-vogels intussen voorbij, je kunt je natuurlijk nog altijd aanmelden voor de VOGIN-IP-lezing. De pas uitgekomen IP-nieuwsbrief is dan ook geheel aan ons congres gewijd, met zeer compacte informatie over alle lezingen en workshops.
Vooral op die workshops wil ik nog even jullie aandacht vestigen. De workshop van Henk van Ess is weliswaar al volgeboekt, maar bij de meeste andere workshops is nog wel wat ruimte (als je er tenminste snel genoeg bij bent).
Zoals de workshop van Boyd Hendriks die wil dat je voor je organisatie gaat vloggen, of die van Joyce van Aalten die nog eens het belang benadrukt van metadata en taxonomieën voor de vindbaarheid van je eigen documenten, of die van Wichor Bramer die je systematischer naar wetenschappelijke informatie laat zoeken, of die van Bianca Kramer en Ellen Fest die je laten onderzoeken wat de werkelijke impact van een publicatie geweest is, of …….

Business information according to Karen

karen-bw
Waar moet je zijn voor zakelijke informatie? Kun je die ook al allemaal gratis op het web vinden, of moet je daarvoor beslist bij dure betaalde bronnen wezen?
Ook dat is weer zo’n vraag waar geen eenvoudig JA/NEE antwoord voor bestaat. Want dat hangt er natuurlijk helemaal vanaf wat voor soort informatie je voor welk doel zoekt. Gelukkig is er iemand die zich al jarenlang hierin heeft gespecialiseerd: Karen Blakeman. En zij is bereid de deelnemers aan de VOGIN-IP-lezing daar “alles” over te vertellen. Zowel in een algemene lezing, als in een workshop waar de deelnemers haar tips & tricks meteen in de praktijk kunnen brengen.
Hieronder vast een recente presentatie van Karen over dit onderwerp. Voor belangstellenden bedoeld als opwarmertje om 9 maart te komen luisteren of te komen meedoen. En zeker niet bedoeld als substituut daarvoor, want er gaat nu eenmaal niets boven “the real thing” met mogelijkheid tot directe interactie met de expert zelf.

.
Dat Karen ook over algemene zoekzaken op internet genoeg te vertellen heeft blijkt uit de twee presentaties die ze afgelopen najaar weer gegeven heeft bij de “Web Search Academy”op Internet Librarian International in Londen. Ter informatie hieronder linkjes naar die presentaties. Wellicht kun je haar dan op 9 maart ook daarover nog aan de tand voelen.

slideskaren1     slideskaren2

Enterprise search

sharepoint“Zoeken” gaat natuurlijk niet alleen over Google, het web en andere externe bronnen. Er valt ook een heleboel te vertellen over het vindbaar maken van de eigen digitale informatie die organisaties bewaren – of dat nu op eigen servers of in de cloud is. Daar besteden we in ons programma dus ook aandacht aan. In het ochtendprogramma zijn dat de lezingen van Jan Scholtes en Agnes Molnar. Bij de workshops zijn dat de trainingen door Joyce van Aalten (met nadruk op gebruik van metadata en taxonomieën) en (nogmaals) Agnes Molnar.
Behalve algemeen expert voor enterprise search is Agnes Molnar ook officieel SharePoint-specialist. Voorafgaand aan de VOGIN-IP-lezing, verzorgt ze op 7 en 8 maart in Amsterdam zelf ook nog een 2-daagse workshop “SharePoint 2016 and Office 365 Search in Practice“. Ze mailde ons daarover dat deelnemers aan onze VOGIN-IP-lezing bij haar workshop korting kunnen krijgen:

Also, I’d like to let you know that I am doing a two-day, SharePoint-specific workshop right before the conference. It’s much more technical than my workshop with you, the audience is quite different, too. However, I am happy to give 25% OFF to your conference attendees, they just have to use the code VOGIN-IP when register.

Wie meer diepgaand over SharePoint wil leren kan (vooraf) dus nog twee dagen aan ons programma vastplakken. Wie dat rustig op een later tijdstip wil doen, kan natuurlijk ook bij GO-opleidingen terecht voor allerlei cursussen en workshops waarin SharePoint aan de orde komt.

Op zoek naar evidence

evidenceOp het KNVI-congres in november verzorgde Wichor Bramer, biomedisch informatiespecialist bij het Erasmus MC, een workshop over systematisch zoeken. De zoekmethoden die op het terrein van de geneeskunde al lang gebruikelijk zijn, kon hij daar bij een breder publiek onder de aandacht brengen. Ook op andere vakgebieden begint “evidence based” zoeken namelijk steeds belangrijker te worden. Al mondt het daar nog zelden uit in “systematic reviews”, in het bovenste laagje van de “evidence pyramide” waarin de opvolgende niveaus van steeds verder gevalideerde en gefilterde informatie vaak worden weergegeven.
In november waren maar blokjes van 40 minuten voor Wichor’s workshop beschikbaar, eigenlijk veel te kort om je echt in die methodiek te verdiepen. Gelukkig is daar op 9 maart wel tijd voor. Wie dan aan zijn workshop deelneemt krijgt in alle rust 2 uur de tijd om deze technieken zelf toe te passen. Als introductie herhalen we hier het interview dat Eric Sieverts in november voor IP met Wichor hield.


De door Wichor toegepaste methodiek is helemaal op Booleaans zoeken gebaseerd. Nu iedereen voorkeur lijkt te hebben voor meer Googliaanse zoekmethoden, wilden we graag zijn argumenten horen om aan die klassieke methode vast te houden.

‘In de medische wereld ligt de nadruk heel sterk op evidence based medicine. Dat betekent dat je bij het zoeken naar informatie eigenlijk geen enkele evidence, dus geen enkele publicatie mag missen. Dat betekent dat je heel gestructureerd moet nadenken wat de kenmerken zijn van de artikelen die je onderzoeksvraag zouden kunnen beantwoorden en die in een precieze zoekvraag moet vertalen. Booleaans zoeken is daarvoor nog altijd de aangewezen methode, met veel OR’s tussen synoniemen, en gebruik van NEAR om preciezer te zoeken dan met alleen maar AND-relaties. Op basis van de systematic reviews waarvoor wij de literatuur bij elkaar zoeken, worden medische beslissingen genomen, waar mensenlevens mee gemoeid zijn. Daarbij mag je niet afgaan op de toevallige relevance ranking van een bepaalde zoekmachine. Dat je voor je uiteindelijke selectie dan meer publicaties moet doornemen, is natuurlijk onvermijdelijk. Ook voor andere vakgebieden is deze manier van zoeken in wezen net zo belangrijk; ook daar begint men meer “evidence based” te werken en wordt het belangrijker weinig te missen.’

Die eigen methodiek rond het Booleaans zoeken, wat houdt die in?

‘Je begint uiteraard met vraaganalyse; wat de meest belangrijke elementen zijn om verder uit te werken. Voordeel bij medische vragen is dat je daarbij kunt uitgaan van thesaurustermen en de synoniemen die de thesaurus biedt. Bij het intikken van je zoekvraag begin je al met haakjes te zetten, voordat je zoektermen daartussen gaat zetten, zodat er met de syntax niets mis kan gaan. Goed kijken wat je met het een wel en met het ander niet vindt, levert weer nieuwe woorden om de zoekvraag uit te breiden. Zo’n zoekvraag kan uiteindelijk uit een combinatie van wel meer dan 200 termen komen te bestaan.’

Voor die systematic reviews zoeken jullie in wel zeven verschillende databases. Zit op jullie terrein niet alles al in Medline/Pubmed of in Embase?

‘Dat we in meer bestanden zoeken heeft niet zo zeer te maken met de dekking van de bestanden die jij noemt, maar met de verschillen in toegekende indextermen, of eventuele full-text doorzoekbaarheid. Zo vind je toch altijd nog wat extra’s. Daarbij maken we wel gebruik van macro’s om een zoekvraag automatisch te vertalen naar de syntax van andere gebruikte zoeksystemen.’

Is die methode ook geschikt voor onderzoekers zelf?

‘Promovendi krijgen een cursus om zo te leren zoeken voor hun eigen onderwerpen. Daarbij stellen we ook onze macro’s beschikbaar. Maar die cursus is niet bedoeld als vervanging van de informatiespecialist. Zelf doen wij 80% van de zoekacties voor systematic reviews – zo’n 200 vragen per jaar. Gewone klinische zoekvragen doen de gebruikers wel grotendeels zelf. Daar ontbreekt ons de tijd voor.’
systematicreviews
Voor dat grote aantal systematic reviews, hebben jullie daarvoor wel voldoende mankracht?

‘Dat lukt wel, doordat ik zo’n vraag, dankzij die standaard methodiek, in gemiddeld 70 minuten afhandel, in plaats van er bijna een week over te doen, zoals hier en daar gebruikelijk is. Vanwege die snelheid is onze methode ook wel een beetje controversieel in de medische informatiewereld. Maar het zijn vooral die methodiek en het gebruik van handige, betrekkelijk simpele macro’s wat ontzettend veel tijd scheelt, maar toch aantoonbaar goede resultaten oplevert. De ervaringen hiermee proberen we ook zo veel mogelijk met anderen te delen, waardoor de reviews van anderen uiteindelijk ook beter worden. En voor zoekacties in andere vakgebieden geldt dat ook. De titel van mijn cursus geeft eigenlijk al aan waar het om gaat: “Improving efficiency and confidence in systematic searching”.’


Dit interview verscheen eerder in IP 2016|08.
Meer informatie over Wichor en zijn workshop is [HIER] te vinden.

Het taxonomistengilde

NaturalisVolgens de Wikipedia zou je Joyce van Aalten geen taxonomist mogen noemen. Taxonomisten zouden alleen de mensen zijn die zorgen dat torren en vlinders systematisch in de laatjes bij Naturalis opgeborgen kunnen worden. Maar onze vakgenoten die weten hoe je informatie het beste in laatjes kunt stoppen, zodat je het ook weer kunt terugvinden, die mag je van ons ook best zo noemen.
En dat geldt bij uitstek voor Joyce. Zij was altijd al specialist op dat gebied. Maar nu is ze ook nog in oktober naar het eerste Europese Taxonomy Boot Camp in Londen geweest.
Op haar blog heeft ze al enthousiast gerapporteerd over haar ervaringen daar.
En minstens even enthousiast zal ze op de komende VOGIN-IP-lezing die ervaringen doorgeven aan de deelnemers aan haar workshop “Informatie vindbaar maken met metadata en taxonomieën”.

Onze lijst met workshops begint trouwens al aardig vorm te krijgen. Vanaf 1 januari zul je je ook eindelijk op kunnen geven voor de workshop(s) van je keuze (zoals die van Joyce). Dus nog even geduld tot het hele programma definitief is.

Ben je een springbok?

springbok

De SPRINGBOKKEN workshop

een workshop op de VOGIN-IP-lezing door jullie!

Heb je een goed idee? Heb je iets interessants gedaan of voor elkaar gekregen?
Wil je een discussie starten?
De VOGIN-IP-lezing stelt 9 maart een SPRINGBOKKEN workshopruimte beschikbaar!
Geheel in te vullen door een IP-er die het aandurft om te delen.
Niet een buitenlandse spreker, niet een hoogleraar, nee, jullie!
Want de echte kennis over ons vak zit bij jullie!

Naar onze bescheiden mening heeft vrijwel elke IP-er een goed idee, of een leuk project, of een handige methode, of iets ontdekt of geleerd dat zeer de moeite waard is. Maar het komt er niet van om dat te delen met collega’s. Je vraagt je af of het wel zo’n heel goed idee is, of het niet allang bekend is, of ……

Maar dat is zonde. Want we zijn ervan overtuigd dat er veel meer leeft onder onze beroepsgroep dan wordt gecommuniceerd; allerlei zaken die beslist de moeite waard zijn om te delen en over te discussieren. Misschien heb je een idee besproken met je collega’s en nu wil je dat idee ook graag met anderen bespreken. Je legt het idee voor, en discussieert dan samen over de voor- en nadelen. Of je laat de deelnemers hands-on ergens mee kennismaken. Een workshop kan daarvoor een prima omgeving zijn.

We nodigen jullie daarom uit om zelf een workshop te geven. Daarvoor stellen we de SPRINGBOKKEN workshop ter beschikking. Laat ons weten wat je ideeën zijn! Alles dat een beetje te maken heeft met het centrale thema van de VOGIN-IP-lezing – zoeken & vinden – komt in aanmerking!

En het mooiste is:
   – wij zorgen voor de organisatie van je workshop
      (de aankondiging, de aanmeldingen, de ruimte, de techniek),
   – en we geven je ook – als je dat wilt – persoonlijke instructie, hulp en begeleiding
      hoe je die workshop het beste kunt geven, hoe je je deelnemers erbij betrekt.
      Alles om je op je gemak te stellen – als je dat graag wilt tenminste.
springbokken
Nadere gegevens:
  ✔  Workshop ruimte beschikbaar (20 plaatsen in U-vorm)
  ✔  Beamer en presentatiescherm beschikbaar
  ✔  WiFi beschikbaar
  ✔  Maximum aantal deelnemers ca. 20
  ✔  Datum: 9 maart 2017
  ✔  Duur: 2 uur, inclusief pauze en discussie

Stuur voor 28 december je voorstel naar info@voginip.nl. Uiterlijk 31 december beslissen we welk van de ingediende ideeën de Springbokkenworkshop wordt.

Voorstel indienen? Vragen? Geïnteresseerd?
Mail ons op: info@voginip.nl

Henk van Ess op Malta

In de titel van deze post had “op Malta” net zo goed vervangen kunnen worden door “in Oslo”, “in Berlijn”, “in Brussel”, “in Helsinki”, “in Riga”, of nog enkele handenvol andere plaatsen in Europa. Want Henk reist van hot naar her, omdat men overal van hem wil leren hoe je beter kunt zoeken, of dat nu om sociale media gaat of gewoon om Google.
    Maar er had ook kunnen staan: “IN AMSTERDAM“!
Ondanks zijn drukke agenda komt hij namelijk op 9 maart zowel een lezing als een workshop verzorgen. Waarover precies? In elk geval over zoeken. Maar Henk is zo druk met rondreizen dat hij nog niet heeft bedacht waarover hij het bij ons exact gaat hebben in zijn lezing en wat hij exact gaat doen in zijn workshop. Maar interessant en uiterst leerzaam zal het in elk geval worden.

En die @trbrtc in zijn tweet hierboven? Met die Christiaan Triebert waren wij toevallig ook al in overleg om hem naar Amsterdam te laten komen. We houden u op de hoogte of dat lukt …… [zie post van 7 december]