Het programma


Het programma voor de komende VOGIN-IP-lezing is nog niet klaar, maar er wordt wel hard aan gewerkt. Het vaste organiserende team is daartoe uitgebreid met een adviescommissie die vanuit verschillende achtergronden ideeën voor sprekers en workshops kan inbrengen en bespreken. Overleg vindt nog even via Zoom plaats. Maar ook dat blijkt heel inspirerend en vruchtbaar te kunnen zijn.
Het overleg heeft dan ook al geresulteerd in een flink aantal uitnodigingen aan potentiële sprekers en workshopdocenten. Voor de workshops zijn er zelfs al vijf toegezegd. Houdt hier onze berichten over de voortgang in de gaten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.