Alle goeds voor 2022


Het VOGIN-IP-team wenst een ieder die de afgelopen tien jaar wel eens een VOGIN-IP-lezing heeft bezocht (en ook alle andere lezers van dit bericht) vredige feestdagen en een inspirerend 2022.
Gezien de huidige golf van omikronbesmettingen voegen we daar de urgente wens voor een goede gezondheid aan toe. Daarbij tevens de optimistische verwachting dat door coronamaatregelen en vaccinaties die golf de komende maanden geleidelijk weer zal uitdoven. Achter die verwachting schuilt wel enig eigenbelang. Zo hopen we namelijk onze vakgenoten op 11 mei bij de OBA in Amsterdam in een live setting een veilige 10de VOGIN-IP-lezing te kunnen aanbieden.
Laten we daar vast op toosten.

Marjo, Monique, Peter, Will, Eric

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.