Op naar 2023

Het VOGIN-IP-team wenst u allen van harte mooie feestdagen en een inspirerend 2023. Met de situatie in de Oekraïne in gedachten, hoort daar meer dan ooit de dringende roep om vrede bij.

Even naar ons eigen kleine wereldje kijkend, hopen we u natuurlijk allemaal op 16 maart bij de OBA te treffen. Daarom is het een goed voornemen om, nog voor het nieuwe jaar begonnen is, te zorgen dat u verzekerd bent van zo’n felbegeerd entreebewijs voor de VOGIN-IP-lezing 2023.     aanmelden

Marjo, Monique, Peter, Will, Michel, Eric

Alle goeds voor 2022


Het VOGIN-IP-team wenst een ieder die de afgelopen tien jaar wel eens een VOGIN-IP-lezing heeft bezocht (en ook alle andere lezers van dit bericht) vredige feestdagen en een inspirerend 2022.
Gezien de huidige golf van omikronbesmettingen voegen we daar de urgente wens voor een goede gezondheid aan toe. Daarbij tevens de optimistische verwachting dat door coronamaatregelen en vaccinaties die golf de komende maanden geleidelijk weer zal uitdoven. Achter die verwachting schuilt wel enig eigenbelang. Zo hopen we namelijk onze vakgenoten op 11 mei bij de OBA in Amsterdam in een live setting een veilige 10de VOGIN-IP-lezing te kunnen aanbieden.
Laten we daar vast op toosten.

Marjo, Monique, Peter, Will, Eric