Het vervolg

Net als veel andere organisaties zochten ook wij afgelopen jaar ons heil online. De serie van vier VOGIN-IP online lezingen en workshops van dit najaar startte met de LexisNexis onlineworkshop ‘De strijd om de lijstrekkers in aanloop naar de 2021 verkiezingen’. Daarna volgden de lezingen ‘How to make knowledge graphs work for Humans‘ en ‘Metadata – bouwstenen van open wetenschap‘, en verder de workshop ‘Smart Queries for Smart Searching‘. De laatste werd zelfs tweemaal gegeven. Voor ons, maar waarschijnlijk ook voor onze sprekers en deelnemers was deze methode een eerste keer. Videoregistraties van de lezingen, ook van die van vorig voorjaar, zijn nog op YouTube terug te kijken.

Evaluatie


Uiteraard hebben we ook geëvalueerd. Het was heel bevredigend te zien hoe goed de workshops en lezingen scoorden op inhoud en werkvorm. Daarbij was de score voor de werkvorm wat lager dan voor de inhoud; op een schaal van 1 tot 10 scoorde één workshop eenmaal onder de 5, maar de overige lagen allemaal veel hoger, gemiddeld op 7,7. Bij de inhoud zijn de scores hoog, allen boven de 7, met uitschieters naar de 10 en een gemiddelde van 8,3.
Het gemak waarmee een lezing of workshop kon worden “benaderd” loopt uiteen van 33% als laagste score tot 100 % als hoogste. Gemiddeld vond 70% van de deelnemers de benaderbaarheid goed. De overige 30% scoorde voornamelijk op redelijk. De lagere scores hadden vooral betrekking op de webinar-software die bij de LexisNexis workshop gebruikt werd.
Over mogelijkheden tot interactie en te kunnen oefenen werden JA/NEE vragen gesteld. Bij twee sprekers waren geen negatieve scores en bij de overige scoorden de oefenmogelijkheden en de interactie ook heel hoog.

En nu?


Ook al weten we op dit moment nog altijd niet echt hoe 2021 gaat verlopen, we denken wel al weer na over het vervolg van onze activiteiten. Ondanks de overwegend positieve reacties op onze online activiteiten, ook die van vorig voorjaar (zoals eerder al HIER en HIER gerapporteerd), kijken we er verlangend naar uit onze deelnemers weer live in de ogen te kunnen kijken. Daarom zijn bij de OBA voorlopig wel al twee potentiële data voor een “echt” congres vastgelegd, redelijk ver in het najaar om beter perspectief te hebben dat het ook echt zal kunnen doorgaan. Dat zijn de donderdagen 30 september en 21 oktober. Reserveer die twee mogelijke data dus vast in je agenda. De keuze welk van beide het gaat worden, stellen we voorlopig nog een tijdje uit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.