Workshops 2017

 
Docenten en hun workshops voor
VOGIN-IP-lezing 9 maart 2017


.

[AANMELDEN]
vogin-ip-klein
 • Joyce van Aalten
 • Informatie vindbaar maken met metadata en taxonomieën
 • Karen Blakeman
 • The changing landscape of search for business information
 • Wichor Bramer
 • Efficiënt en systematisch zoeken in bibliografische databanken
 • Henk van Ess
 • Zoekupdate 2017
 • Boyd Hendriks
 • Hoe je moet bloggen en vloggen en hoe je het aan je organisatie leert
 • Frank Huysmans
 • Informatie en politiek – Informatie, data en macht in de 21e eeuw
 • Martijn van der Kaaij
 • Van semantisch zoeken naar het semantisch web – of niet?
 • Bianca Kramer
 • Ellen Fest
 • Wat is impact en hoe bepaal je dat?
 • Agnes Molnar
 • Ten steps to be successful with search in your organization
 • Arno Reuser
 • Wat is nog meer op Internet te halen dan alleen het WWW?
  Deze workshops duren maximaal 2 uur. Bij voldoende belangstelling, kunnen sommige zowel voor (10.45-12.45) als na de lunch (13.45-15.45) worden gegeven.

  .
  joyceJoyce van Aalten
  Zelfstandig adviseur op het gebied van terugvindbaarheid van informatie. Docent bij GO-Opleidingen. Specialist in de toepassingsmogelijkheden en het gebruik van metadata, taxonomieën en search binnen content management systemen in het algemeen en binnen SharePoint in het bijzonder. Joyce is mede-auteur van het nieuwe leerboek “Maak het vindbaar”, dat binnenkort – digitaal en in druk – uitkomt.
  | web | blog | twitter | slides | GO | GO | li |

  Workshop “Informatie vindbaar maken met metadata en taxonomieën”
  Informatie doorzoekbaar maken wil niet altijd zeggen dat diezelfde informatie ook vindbaar is. Een zoekmachine alleen is niet altijd voldoende. Metadata, in de vorm van bijvoorbeeld een trefwoordenlijst, taxonomie of thesaurus, kan hier nog altijd bij helpen. In deze workshop krijgt u, aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden, inzicht in de verschillende toepassingsmogelijkheden van informatietalen. De workshop geeft handvatten hoe u een taxonomie of thesaurus kunt opzetten en welke technieken daarbij van belang zijn. Met één van deze technieken, cardsorting, gaat u meteen zélf aan de slag.
  [Zie deze blogpost]

  .
  karen-thumbKaren Blakeman
  Karen Blakeman is Managing Director of RBA Information Services. She is an experienced online researcher and trainer and has been running her own business since 1989. She provides training and consultancy on how to use the web and social media as research tools and how to identify and assess the quality of resources. She’s a regular speaker at seminars and conferences and also a freelance researcher, providing a range of services including due diligence. Past and present clients include investment and financial services companies, organisations in the food and beverage industry, pharmaceutical companies, trade/professional bodies, and local and central government.
  | web | blog | twitter | li | G+ | slides | scholar |

  Workshop “The changing landscape of search for business information”
  Business, government and official information sources are constantly changing, as are search engines and the regulatory and legal environment governing the provision and access to information. All affect how information is presented and, under some circumstances, may dictate that certain information must be excluded from search results. This workshop will look at recent developments in business information and key resources for different types of data such as companies, industry reports and statistics. It will also look at what might have been deliberately excluded from our results, how we can circumvent that, and the impact of political changes within the EU and worldwide. There will be time for participants to experiment with the search strategies and sources covered by the workshop. For this purpose you should bring your own device; there will be Wifi internet connection.

  .
  wichorWichor Bramer
  Wichor Bramer werkt sinds 2009 als informatiespecialist bij de Medische Bibliotheek van het Erasmus MC. Hij ontwerpt jaarlijks meer dan 300 systematische zoekacties over uiteenlopende medische onderwerpen in diverse databases. Daarnaast werkt hij aan een proefschrift over efficiënt zoeken in bibliografische databases.
  /Interview met Wichor uit IP (nov. 2016)/
  | web | li |

  Workshop “Efficiënt en systematisch zoeken in bibliografische databanken”
  Binnen de Medische Bibliotheek van het Erasmus MC in Rotterdam is een methode ontwikkeld die de informatiespecialisten in staat stelt snel kwalitatief hoogstaande zoekacties in verschillende databases te ontwerpen. Uitgangspunt is daarbij een thesaurus met synoniemen en een slimme manier om, gebruikmakend van proximity, zoekwoorden te combineren. Door optimalisatie worden ontbrekende relevante termen in deze zoekacties geïdentificeerd. Macros in Word zorgen voor een semi-automatische vertaling tussen verschillende databases. Deze methode is uitvoerig getest in medische vraagstukken waar ze vooral voor systematic reviews wordt toegepast, maar zal hier worden gedemonstreerd en geoefend met onderzoeksvragen van de deelnemers op hun eigen onderwerpsgebieden.
  Benodigdheden voor deze workshop:

  • computer met internet en tekstverwerkingsprogramma, bij voorkeur Word (een iPad is niet voldoende),
  • externe toegang tot je eigen vakdatabases en interfaces (databases met een thesaurus in de interfaces van Ovid, Ebscohost, ProQuest en Embase.com zijn geschikt),
  • een onderzoeksvraag uit je eigen praktijk.

  [Zie deze blogpost]

  .
  Henk van EssHenk van Ess
  Henk van Ess traint media professionals, vooral op het gebied van sociale media en datajournalistiek. Hij is geobsedeerd om in data nieuws en verhalen te vinden. Volgens Geofeedia is Henk van Ess “an international thought leader in social media and online journalism”. Hij is dataconsultant voor de Verenigde Naties, lid van de Nederlands/Belgische Persgroep Academie, docent bij de Axel Springer Akademie in Berlijn en geeft les bij universiteiten in Amsterdam, Groningen, Rotterdam, Brussel, Wenen, Oslo en Hamburg.
  Van Ess schrijft columns voor de BBC, PBS en GIJN over practisch gebruik van internet. Hij is regelmatig spreker over social media en ‘digital diggingʼ op internationale congressen. Recente boeken zijn onder meer: “Verification Handbook for Investigative Reporting” (2015, co-writer), “Handboek Datajournalistiek” (Boom, 2012) en “De Google Code” (Pearson, 2011). Hij is medeauteur van een in januari 2017 verschenen boek over beter zoeken: “Richtig Recherchieren” (in het duits).
  | voelspriet | twitter | G+ | li | slides | medium | bbc |
  Workshop “Zoekupdate 2017”    
  Google
  Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in Google? Waarom kun je niet meer blindelings vertrouwen op de zoekresultaten, zelfs als je aanhalingstekens gebruikt en hoe fix je het recht om vergeten te worden? Wat is de kracht van het AROUND-commando? En hoe kun je met de drie-puntjes-truc telefoonnummers en adressen vinden?

  Verdwenen pagina’s
  Het internetkerkhof Archive.org heeft nieuwe, opwindende mogelijkheden om een antwoord te geven op “Error 404” of “Pagina niet gevonden”. Je leert een nieuw achterdeurtje kennen in archive.org en een paar trucs om beter te kunnen zoeken in lang vervlogen bronnen waarvan je niet meer weet wat de link is.

  Facebook Graph
  Voor professionele librarians en researchers wordt de US zoekmachine van Facebook, Graph, steeds interessanter. Maar dat doe je niet door gewone woorden in te tikken. Nee, je moet de linkstructuur leren kennen van Facebook om opeens veel meer te kunnen zien, Je krijgt een live demo van de beste opties.
  [Zie deze blogpost]

  .
  boydBoyd Hendriks
  is directeur van Informatieland. Hij is trainer, coach en consultant voor onder meer kennismanagement en competitive intelligence; daarnaast is hij docent bij VOGIN en HvA/MIC.
  | web | blog | G+ |

  .
  .
  Workshop “Hoe je moet bloggen en vloggen en hoe je het aan je organisatie leert”
  Hoe te bloggen/vloggen en je organisatie mee te krijgen. Een organisatie die veel blogt is een zegen voor kennismanagement, voor het zoeken en vinden van kennis en ervaringen en de bereidwilligheid van medewerkers om over hun ervaringen te schrijven. Hetzelfde geldt voor vloggen. Voor je het weet vloggen er een heel aantal kenniswerkers in je organisatie en ontstaat er een heuse video-library. Met tips en truckjes is bloggen en vloggen snel te leren. Het zijn snel geschreven meningen die ingaan op actualiteiten, die met de juiste opbouw en “cliffhanger” snel een groot aantal volgers zal opleveren.
  De workshop behandelt de volgende onderwerpen:

 • Hoe kies je de beste onderwerpen,
 • Hoe schrijf je het snelst een goede blog,
 • De structuur van succesvolle blogs,
 • Hoe helpt bloggen het kennismanagement van organisaties,
 • Het trainen van je organisatie in bloggen,
 • Het integreren van blogs in je portals en intranet,
 • Wat is vloggen en hoe maak je vlogs,
 • Hoe integreer je vlogs in je blogs,
 • Hoe krijg je de organisatie aan het vloggen.
 • .
  Frank HuysmansFrank Huysmans
  … weet dat ware kennis niet bestaat maar werkt niettemin als zelfstandig onderzoeker en adviseur onder de naam WareKennis. Hij werkt voor organisaties in de publieke informatievoorziening en overheden die beleid op dat terrein voeren. Daarnaast is hij sinds 2005 bijzonder hoogleraar bibliotheekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en is hij redactielid en columnist van vakblad IP.
  | web | twitter | G+ | li |    
  Workshop “Informatie en politiek – Informatie, data en macht in de 21e eeuw”
  Woorden als ‘big data’, ‘informatiesamenleving’ en ‘kenniseconomie’ geven het belang aan van kennis, informatie en data in de maatschappij van vandaag. ‘Data is de nieuwe olie’ is een veelgehoorde slogan. Als je kijkt naar de omzetten en winsten van bedrijven als Google en Facebook is daar zeker iets voor te zeggen.
  Over de toegang tot olie zijn wereldwijd talrijke diplomatieke en gewapende conflicten uitgevochten. Met de toegang tot data, informatie en kennis is het niet anders. Weliswaar zijn bibliotheken, archieven en kenniscentra zelden het toneel van oorlogshandelingen, maar het kraken van codes en het beschermen – en ontvreemden – van classified documenten is zeker niet iets van de laatste tijd.
  Informatie is politiek. En politiek is voor een belangrijk deel het openbaren, verzwijgen, verbergen en verdraaien van informatie en kennis. ‘Politiek’ betekent daarbij veel meer dan de arena waarin volksvertegenwoordigers en bestuurders over elkaar heen buitelen. Als de term information politics valt, gaat het over alle gevallen waarin informatie onderdeel is van de uitoefening van macht of invloed. Dat is zeer alledaags: personen, bedrijven, organisaties en overheden delen elke dag data en informatie met anderen, maar houden andere binnenskamers. Waarom doen ze dit? Wat maakt het verschil tussen geheimhouden en openbaren? En hoe wordt in beide gevallen macht uitgeoefend?
  In deze kennissessie komen antwoorden aan bod op deze fundamentele vragen over de rol van data en informatie in sociale processen uit de geestes- en sociale wetenschappen. Aan de hand van de socratische methode halen we onze eigen kennis, inzichten en ervaringen – uit werk en dagelijks leven – naar boven. We smeden deze collectieve kennis om naar een gezamenlijk begrippenkader.
  Aan het eind van de sessie zijn we in staat om de rol die informatie speelt tussen personen, in organisaties en bedrijven, en in economie, politiek en samenleving te analyseren en begrijpen. Bovendien hebben we onze nieuw vergaarde kennis toegepast in een analyse van onze eigen beroepspraktijk.
  .
  Martijn van der KaaijMartijn van der Kaaij
  Oprichter van Heron Information Management LLP, waar hij werkzaam is als trainer en consultant in de informatie-dienstverlening. Daarnaast is hij docent voor GO-opleidingen.
  Tijdens zijn studie geschiedenis specialiseerde hij zich in de toepassing van ICT in de humaniora. In de historisch-culturele sector heeft hij brede ervaring opgedaan, in projecten variërend van de ontwikkeling van één van de eerste online tentoonstellingen in Nederland (‘Digitale kanalen: het water van Amsterdam’) tot aan werk aan de metadata voor het Digitaal Magazijn (e-depot) en de massadigitaliseringsprojecten van de Koninklijke Bibliotheek.
  Buiten de sector heeft Martijn veel projecten gedaan op het gebied van digitaal document en records management (DRM), business process ontwerp en workflow implementatie.
  Ook op het gebied van het Semantisch Web en Open Access is hij een deskundige.
  | web | twitter | li |    
  Workshop “Van semantisch zoeken naar het semantisch web – of niet?”
  ‘Semantisch’ is al een tijdje het toverwoord, zowel qua zoeken als qua aanbieden van informatie. Maar wat wil ‘semantisch zoeken’ eigenlijk zeggen? Wat is precies de relatie tussen semantisch zoeken en het semantisch web? Wat kunt u doen om uw informatie semantischer te maken, en wat levert dat dan op?
  In deze workshop komen allereerst de definities en kernbegrippen aan de orde. Na deze inleiding onderzoeken we de drie (geautomatiseerde) bouwstenen van het semantisch zoeken: de interpretatie van een vraag, de ontsluiting van de betekenis van een tekst en de optimalisatie van een zoekactie. Dit doen we aan de hand van voorbeelden en opdrachten. Specialistische toepassingen als OpenCalais en WolframAlpha komen langs, maar ook meer algemeen gebruik door Siri (of Sherpa, of Cortana) en door Google (o.a.search entities) komen aan de orde. En na afloop van de workshop kunt u zonder meer meepraten over, bijvoorbeeld, microdata, schema.org en RDF (in al zijn verschillende verschijningen).
  Tot slot zullen we de vraag uit de titel van de workshop beantwoorden: brengt al die aandacht voor het semantisch zoeken ons nu ook dichter bij een semantisch web? Is het semantisch web de volgende herberg op een goed in kaart gebrachte route, of is het een mythisch El Dorado dat we nooit zullen bereiken? Het antwoord op die vraag laat ik nog even in het midden, maar ik kan u al wel beloven dat u zowel theoretisch gelaafd als gespijzigd met praktische ideeën naar huis zult gaan.
  .
  biancaBianca Kramer
  is vakspecialist Bèta/(Bio)Medische Wetenschappen bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Docent bij VOGIN en GO-opleidingen. Mede-initiatiefnemer van het project “Innovations in Scholarly Communication“.
  | ubu | twitter | libguides | slides | li |
  .
  .
  .
  .
  Ellen FestEllen Fest
  is werkzaam bij de bibliotheek van Wageningen UR als informatie-/collectiespecialist. Zij houdt zich daar onder meer bezig met bibliometrie, outreach van wetenschappelijke resultaten via sociale media en management van research data. Zij is docent bij VOGIN.
  | wur | slides | twitter | li |
  .

  Workshop “Wat is impact en hoe bepaal je dat?”
  Steeds meer partijen in de wetenschappelijke wereld geven aan dat men af wil van de bestaande beoordelingscultuur gebaseerd op aantallen publicaties en citaties, en dat de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek belangrijker is. Door wie kan wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden? Welke manieren zijn er om deze vormen van impact te bepalen? In hoeverre kunnen altmetrics daarbij hepen? In deze workshop nemen we je mee in een verkenning langs diverse vormen van impact, tools en platforms om deze zichtbaar te maken en manieren om onderzoekers te ondersteunen in het zichtbaar maken van hun onderzoek.

  .
  agnes-thumbAgnes Molnar
  Managing consultant and CEO of Search Explained; specializes in information architecture and enterprise search.
  Agnes has collaborated with numerous renowned companies, architecting and executing enterprise search implementations for both commercial and government organizations.
  Due to her passion and zest for the IT field, since 2008, Agnes has been receiving the prestigious MVP award (Microsoft Most Valuable Professional). She has also been awarded several times as one of the Top 25 Influencers in SharePoint and Office 365, both in Europe and globally.
  Agnes’s basic aim is to create awareness regarding search options, techniques and best practices. In her blog “Search Explained” she shares new and upcoming search tips and techniques, and related information management methods.
  Apart from her blog work, Agnes has also written as well as co-authored various books on SharePoint and Enterprise Search. (See more on her Amazon Author page.)
  | web | blog | twitter | li | slides |

  Workshop “Ten Steps to be Successful with Search in your Organization”
  Search is no longer simply about “Search”. While Information Overload is the reality of our lives, and everyone talks about Big Data and Internet of Things (IoT), findability gets more and more critical. The “ten blue lines” Search Experience is outdated – we need something better, something more, something that is more efficient, more user friendly and more helpful.
  Recognizing these challenges is the first step of a long journey. In this session, attendees will learn about:

  • Search processes (Crawling, Indexing, Content Processing, Query Processing, Analytics) and how to optimize them.
  • User experience: how to make the Search UI easy-to-use, and how to guarantee your users will be satisfied with it.
  • Search architecture: on-premises, online and hybrid. Pros and cons, real-world use cases and challenges.
  • Search Quality: Proven action plan toward implementing successful Search.

  For the workshop, no preparation is needed. However, attendees will be asked to fill out a survey in advance, in order their challenges and burning questions being addressed the most.
  [text updated on December 31]

  .
  arnoArno Reuser
  Bibliothecaris, eigenaar van Reuser’s Information Services, ‘information freak’, spreker, schrijver, interviewer, reviewer, trainer, workshopleider, dodelijk nieuwsgierig, onderhoudt Reuser’s Repertorium en de NEDBIB discussie-lijst. Arno reist de wereld over om trainingen en lezingen over Open Source Intelligence (OSINT) te geven. Hij kreeg een Golden Candle Award en een Life Time Award voor zijn visie op OSINT.
  | web | twitter | G+ |

  Workshop “Wat is er nog meer op Internet te halen dan alleen het WWW?”
  Dikwijls wordt gedacht dat het World Wide Web (WWW) en het Internet wel zo’n beetje hetzelfde zijn. Het WWW is inderdaad wat hoeveelheid informatie betreft erg belangrijk, maar niet het enige. Er zijn nog veel meer informatiebronnen te vinden op het Internet waar je niet zo gemakkelijk bij komt als je alleen maar WWW gebruikt. Hieronder vallen bijvoorbeeld tienduizenden discussiegroepen in de vorm van IRC of NNTP, maar ook het Deep Web. Dat Deep Web is veel meer dan alleen maar Tor of criminele websites, er zijn nog minimaal twee andere ondergrondse netwerken waarop veel interessante informatie is te vinden. De workshop laat aan de hand van een slimme mindmap zien hoeveel meer er te krijgen is en geeft van enkele categorieën voorbeelden en tools om bij die informatie te komen.