Nog een extra workshop !

lnworkshop
We zijn blij dat we er last-minute nog een echte zoek-workshop bij gekregen hebben. Onze sponsor LexisNexis hebben we bereid gevonden ook een workshop te verzorgen. Daarin komt specifiek aan de orde op welke manier de gevonden nieuwsberichten uit hun zoeksysteem tegenwoordig op relevantie gesorteerd worden.

NB: Wie zich al voor de VOGIN-IP-lezing heeft aangemeld en de daarbij gemaakte keuze uit het middagprogramma wil wijzigen in deze workshop, schrijve een mailtje aan info@voginip.nl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.