Lezingen 2015

Informatie over sprekers en hun lezingen op de VOGIN-IP-lezing 2015

vogin-ip-klein

Keynotes

.
Greg NotessGreg Notess
“Greg R. Notess is a writer, speaker, and consultant focusing on the Internet, online information resources, Web searching, and the search engine industry. He has been researching and covering Internet information resources since 1990. Greg is also a reference librarian and professor at Montana State University.”
Hier in Nederland volgden informatiespecialisten al vanaf de vroege jaren ’90 zijn zeer regelmatige columns en andere bijdragen over internetbronnen, zoeken en zoekmachines in het Amerikaanse vakblad “Online” (nu “Online Searcher“).
| web | twitter | blog | slides | scholar | G+ | li |

Keynote: “Transforming Web Search: From Keyword to Knowledge Graph”
Search continues to change and adapt even as web content grows and changes. Web search is moving from a reliance on word matches to a growing reliance on graph search, knowledge entities, semantic connections. A growing percentage of the results pages originate from large knowledge bases instead of from web pages. The impact on search of Google’s Knowledge Graph and the developing Knowledge Vault, Bing’s Snapshots, and related graph-based systems like Facebook and WolframAlpha is changing how search tools work. From new information potential to complex data failures, the new direction of search presents opportunities and challenges to libraries and information professionals.

.
Piek VossenPiek Vossen
Piek Vossen is in het verleden onder meer CTO geweest bij Irion Technologies in Delft. Sinds 2006 is hij hoogleraar Computationele Lexicologie bij de VU. In 2013 ontving hij de prestigieuze NWO Spinozapremie voor zijn onderzoek. Vorig jaar was hij ook winnaar van de “Enlighten Your Research” big-data-prijs. Piek is ook mede-oprichter en voorzitter van de Global Wordnet Association.
Piek Vossen is taalwetenschapper en programmeur; gedegen onderzoeker en efficiënt projectmanager. Hij werkt hard en succesvol aan computers die taal door en door begrijpen.
| web | twitter  | scholar | G+ | li |

Keynote: “What’s in the news?”
What’s in the news? That is difficult to tell since millions of news articles are published by thousands of different sources every working day. We assume that the news tells us what is going on in the world. By semantic parsing of the news, we hope to find out what happened, who was involved, where did it happen and when. In the NewsReader project, we are doing this for 4 languages on news archives stretching longer periods of time. The results are represented as RDF tripels that can be queried through SPARQL. We created a representation framework for grounding the reporting in the news to a representation of changes in the world. Different sources can mention the same changes that need to be represented only once. We thus formally distinguish mentions of events and participants from the representation of the instances of events and participants. In this model, we not only create longer storylines of changes but we also model what sources provided what information, do sources agree, do they differ and how is information accumulated over time. We applied this model to 10 years of news on the automotive industry (1,3 millions English articles published from 2003 till 2013). We can now measure that less then 30% of the reported events in the news is on actual changes in the world and the majority of information is on the debate and discussion on these events, including speculations and opinions. Likewise, we can now provide information on long-term developments in an industry sector during the financial crisis but also show the role of the media, the opinions and perspectives on these developments.
[In the NewsReader project, we processed 1,3 million news articles]

Overige sprekers

.
Bob de GraaffBob de Graaff
Bob de Graaff is opgeleid als historicus. Hij werkte als zodanig aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag en de Universiteit Utrecht. Hij was van 1999 tot 2002 lid, tevens coördinator van het team van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) dat in opdracht van de regering onderzoek deed naar de gebeurtenissen voor, tijdens en na de val van het zogeheten veilige gebied Srebrenica. Van 2007 tot 2009 was hij hoogleraar terrorisme en contraterrorisme bij de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Daar gaf hij tevens leiding aan het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme (CTC). Sinds 2010 is hij hoogleraar voor inlichtingen- en veiligheidsstudies van zowel de Universiteit Utrecht als de Nederlandse Defensieacademie in Breda. Een actueel overzicht van zijn publicaties is raadpleegbaar op: http://www.uu.nl/gw/medewerkers/BGJGraaff/0.
Begin 2014 verscheen dit artikel over hem in De Correspondent.
| web | ResGate | li |

Lezing: “Is intelligence informatie?”
In de klassieke zienswijze van inlichtingen- en veiligheidsdiensten onderscheidt intelligence zich van informatie. Intelligence is een specifiek soort informatie en dus is intelligence wel informatie, maar is niet alle informatie intelligence. Door het gebruik van big data door inlichtingen- en veiligheidsdiensten begint dit onderscheid te vervagen. Tegelijkertijd doet tegenwoordig elk individu aan inlichtingenvergaring en analyse, die traditioneel waren voorbehouden aan inlichtingen – en veiligheidsdiensten. Daarmee nadert intelligence de kritische grens die jaren geleden al is aangegeven door de Zweedse inlichtingendeskundige Wilhelm Agrell; ‘If everything is intelligence, nothing is intelligence.’ Of blijft het toch mogelijk met behulp van kritische analyse een onderscheid te maken tussen informatie en intelligence. En wat is daar dan voor nodig? En zal de handhaving van zo’n onderscheid ook betekenen dat inlichtingen- en veiligheidsdiensten zich blijven onderscheiden van andere maatschappelijke organisaties? Of niet? Hoezeer gaan die andere organisatie dan lijken op inlichtingendiensten?

.
Peter MikaPeter Mika
Peter Mika is a senior researcher leading the Semantic Search research group of Yahoo! Labs in Barcelona. He received his BS in computer science from Eötvös Loránd University, Budapest. In 2007 he received his Ph.D. degree (cum laude) from the Vrije Universiteit, Amsterdam on a thesis “Social Networks and the Semantic Web”. From 2006 to 2009, he has been a co-chair of the Semantic Web Challenge. Mika is the youngest member elected to the editorial board of the Journal of Web Semantics. He is Yahoo’s representative in schema.org, a global collaboration between major search engine providers.
| web | twitter  | scholar | slides | li |

Lezing: “Semantic mark-up with schema.org: helping search engines understand the Web”
So far, web search engines have improved mostly by incorporating advanced analytics of content and ranking models that are completely hidden from plain view. More recently, however, search engines have also made it possible for publishers to contribute by providing information that helps search engines to understand content and ultimately offer a better experience for users. In this talk, we introduce the notion of semantic markup, additional metadata inside webpages that helps search engines in understanding content. We will show examples using schema.org, a collaboration between major search engine providers to create standard forms of semantic markup, and discuss how this impacts web publishers and search users.

.
Erik ElgersmaErik Elgersma
Erik Elgersma (1964) [opleiding: Ph.D. en M.Sc. Technische Universiteit Delft; executive education programma’s bij Harvard Business School, Insead, IMD, London Business School] werkt sinds 1999 bij FrieslandCampina. Vanaf 2010 als Global Director Business Insight, rapporterend aan Corporate Director Strategy in het FrieslandCampina Corporate Centre, Amersfoort.
Hij is verantwoordelijk voor:
– de permanent geactualiseerde marktinformatievoorziening van FrieslandCampina’s management wereldwijd: o.a. de CEO’s daily intelligence briefing
– strategische omgevingsanalyses (ad hoc en periodiek gepland, pro actief en reactief, voor Executive en Supervisory Board); zowel kwantitatieve als kwalitatieve peer performance
– market intelligence capability development in FrieslandCampina
– faciliteren van strategische workshops ter ontwikkeling of toepassing van market intelligence (o.a. serious games)
– coördinatie van de inkoop van markt informatie voor de wereldwijde business (syndicate research)
| li |

Lezing: “Marktkennis als basis voor concurrentievoordeel in FrieslandCampina”
FrieslandCampina (EUR 11.4 miljard omzet in 2013) is een Nederlandse zuivelonderneming met 21,000 medewerkers wereldwijd, waarvan 14,000 buiten Nederland. Per jaar wordt ongeveer 11.5 Miljard liter melk verwerkt tot een uiteenlopende reeks voedingsproducten. Voor al die liters melk, voornamelijk afkomstig van de 19,000 melkveehouders die samen eigenaar zijn van FrieslandCampina, moet een markt worden gevonden. Daarbij is het doel deze coöperatieve eigenaren een zo hoog mogelijke melkprijs te kunnen betalen. Dat betekent dat bij FrieslandCampina Corporate Strategie permanent meer dan tien mensen het bedrijf intern adviseren over de meest attractieve markten voor melk en melkproducten.
De lezing beschrijft:
– hoe de afgelopen 15 jaar binnen FrieslandCampina een wereldwijd market intelligence kennis management systeem is opgezet en georganiseerd; het systeem bevat inmiddels meer dan 100,000 full text searchable analyses over de business environment van FrieslandCampina en wordt maandelijks aangevuld met meer dan 1,000 nieuwe analyses
– welke keuzes zijn gemaakt – zowel t.a.v. menselijke interactie in de market intelligence functie als t.a.v. ICT-systemen – en vooral: wat werkte en wat niet
– hoe market intelligence is geïntegreerd in de afdeling Corporate Strategy en in de diverse units van het bedrijf wereldwijd
– hoe de output van de market intelligence functie is geïntegreerd in strategische besluitvormingsprocessen in FrieslandCampina

.
Toon SteenbakkersToon Steenbakkers
Toon Steenbakkers werkt sinds 1975 bij de Douane. In die periode heeft hij zich onder meer bezig gehouden met data-analyse (1992-2002). Daarna, in de periode 2002-2007 bij de Risico Kennis Groep Koeriers en Post kreeg hij voor het eerst te maken met internet. In 2007 werd hij gevraagd voor Data Mining op het Landelijk Kantoor Douane. Als gevolg van een onderzoek naar het belang van Open source Intelligence voor de Douane werd hij in 2008 gevraagd een Osint team te vormen. Vanaf het begin was één van zijn doelstellingen samen te werken met partners en collega’s van andere lidstaten, omdat het delen van kennis en het ontwikkelen van tools een gezamenlijk belang is.
| li |

Lezing: “Gebruik van informatie-tools bij de Douane”
De Douane heeft behalve met de normale controle op invoer van goederen met veel risico’s te maken. Denk daarbij aan drugs, wapens, namaak, medicijnen, bedreigde uitheemse diersoorten etc. Niet alle risico’s kunnen worden afgedekt met zoekacties in Google. Daarom wordt met diverse speciale tools gewerkt. Daarvan wordt in deze lezing een aantal voorbeelden besproken:

  • Xenon: Een web crawler, gebouwd door de belastingdienst,
  • Monitoring tool: Gebouwd met behulp van Website Watcher, bijvoorbeeld voor het vinden van adverteerders van sigaretten,
  • Daily: Beeldkrant met actuele internet informatie voor alle douane medewerkers, gevoed door Copernic Tracker, Copernic Agent, RSS feeds, alerts, nieuwsgroepen etc.
  • Coosto: Een programma voor Social Media.
  • Scrapers (zoals Visual web ripper, Web data extractor Pro, Outwit): Voor het binnenhalen van grotere hoeveelheden informatie.
  • Osint Suite en Maltego: Relaties op het internet
  • Diverse (al dan niet freeware): Local Website Archive, Format Factory, SnagIt, FireFox- Addons (Pale Moon), Ghostery, AdBlock plus, HTTPS Everywhere/http nowhere, Scrapbook, Grease Monkey, Firebug-Code Burner, Chrome-Addons, Add Block, Link Clump, FVD Downloader, MySQL Query browser, Blue J (Study), True Crypt, Tails, VM Virtualbox, Comodo internet security, CCLeaner, Kaspersky tdss killer, MalewareBytes, Spybot S&D

.
Thomas MensinkThomas Mensink
Thomas Mensink (1982) is onderzoeker in Computer Vision en Machine Learning bij de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft een Master in Artificial Intelligence van dezelfde universiteit en een PhD in Computer Vision van Université de Grenoble (Frankrijk), zijn PhD onderzoek is uitgevoerd bij INRIA Grenoble en Xerox Research Centre Europe. Sinds 2012 werkt hij als PostDoc bij ISLA, het Intelligent Systems Lab Amsterdam van de UvA. Zijn onderzoek richt zich op het begrijpen van foto’s en afbeeldingen door een computer zodat die er over kan redeneren. Specifiek richt hij zich op het automatisch classificeren van grote collecties van beelden.
| web | twitter  | scholar | resgate | G+ | li |

Lezing: “Classificeren van beeld zonder voorbeelden”
Traditionele beeld-classificatiesystemen zijn getraind op basis van handmatig gelabelde voorbeelden. Per concept is een groot aantal voorbeelden gelabeld, en dan wordt met behulp van machine-learning technieken een classificatiesysteem aangeleerd. Maar wat als het concept waarin je geïnteresseerd bent, niet tussen die voorbeelden staat? In deze voordracht bespreek ik machine-learning methoden die ook zonder expliciete voorbeelden beelden kunnen classificeren voor een specifiek concept.

.
Brenno de WinterBrenno de Winter
Brenno de Winter (1971) is sinds zijn jeugd bezig met informatie technologie. Op vijfjarige leeftijd schreef hij zijn eerste programma. Als onderzoeksjournalist legt hij regelmatig vooral digitale misstanden bloot. Zo onthulde hij structureel falen met de OV-chipkaart in 2011 en toonde aan dat honderden organisaties onze persoonsgegevens nauwelijks beveiligen. In datzelfde jaar werd hij uitgeroepen tot Journalist van het Jaar. In 2012 liet hij zien hoe met een verzonnen legitimatiebewijs deuren open gaan die eigenlijk gesloten zouden moeten blijven. Hij getuigt regelmatig voor de Tweede Kamer. De Winter is een veelgevraagd spreker en komt in maart 2015 met zijn eerste thriller over de problematieken en afhankelijkheden van onze informatiesamenleving.
| wikipedia | twitter | G+ | li |

Lezing: “Technieken van de onderzoeksjournalist”
Wie een beetje handig met internet omgaat kan uit openbare bronnen de meest interessante informatie halen. De fysieke wereld blijkt opeens toch niet zo afgesloten te zijn van de digitale wereld. Dat zorgt wel voor een bedreiging. Het stelen van een identiteit, toegang krijgen tot een woning of het verdwijnen in ons ogenschijnlijk zo gecontroleerde systeem, behoren allemaal tot de mogelijkheden. Hoe zoek je informatie van mensen die dat echt niet willen prijsgeven? Hoe voorkom je dat informatie OSINT wordt die dat echt niet zou moeten zijn? De Winter behandelt een aantal scenario’s die iedereen kan uitvoeren. Hij opent de schat aan informatie op internet met gebruikelijke technieken, maar met onbedoelde gevolgen. Ook staat hij stil bij de problematieken van de informatie samenleving voor data die we eigenlijk al lang zouden moeten hebben, maar nog steeds niet kunnen benaderen.

2 thoughts on “Lezingen 2015

  1. Pingback: Schema.org semantische markup | vogin-ip-lezing

  2. Pingback: Greg Notess mist de grote concurrenten van Google | vogin-ip-lezing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.