Daar zijn de filmclips

We kondigden de filmpjes al eerder aan – en wie 28 maart aanwezig was, had de filmcrew natuurlijk ook voortdurend rond zien lopen. Maar hier zijn de filmclips dan.

Hierboven één wat langere introductie op de hele dag (23 minuten) en verder kortere clips over diverse thema’s die [hier] op één pagina verzameld zijn. Je kunt ze hieronder ook individueel aanklikken:

Woensdag was het zover ….

Hoewel van de verwachte 275 bezoekers (inclusief sprekers en organisatie) er jammer genoeg een paar ziek thuis hadden moeten blijven, was het afgelopen woensdag toch buitengemeen druk in de OBA. Overigens waren niet alleen een paar deelnemers door griep geveld, ook één van de sprekers, Laura Hollink, had last minute een collega moeten afvaardigen voor het geven van haar lezing (die gelukkig ook al een beetje zijn lezing was). En Arno Reuser had nog wel zijn workshop tot een goed einde weten te brengen, maar het dinertje daarna had hij niet meer gehaald.
Al die mensen die er wel waren, hebben zich naar onze indruk goed vermaakt met de niet altijd simpele lezingen en workshops. Een terugblik daarop zal de komende weken stukje bij beetje op deze site verschijnen. Een groot deel van de presentaties is er nu zelfs al. En ook de twitterstream van 28 maart. [En sinds 3 april ook een grote collectie foto’s.]

Hier vast een blik op de openingskeynote door Joseph Busch, ….
… waarna in een van de volgende lezingen David Graus ontkrachtte dat zoiets als een filterbubbel bestaat.
In de afsluitende keynote werd zelfs de leek duidelijk gemaakt hoe blockchain (ongeveer) werkt en waarom die techniek lang niet voor alles nuttig is. Maar eigenlijk was Ruben Verborgh’s boodschap dat we op het web naar meer gedecentraliseerde diensten toe moeten.

Voor wie live stukjes terug wil zien zijn ook filmopnamen gemaakt, waarvoor onder meer Christiaan Triebert geïnterviewd werd. De filmers zijn nu eerst nog even druk bezig met de montage van de beelden die ze geschoten hebben. Maar als dat klaar is, zal dat hier ook terug te zien zijn.

En tot slot dan nog dit:  
alle deelnemers zullen in de loop van komende week een link naar ons evaluatieformulier toegestuurd krijgen. Want we willen altijd graag weten wat u ervan vond en wat wellicht voor verbetering vatbaar is. Op die manier hopen we ervoor te zorgen dat volgend jaar iedereen er ook weer bij wil zijn.

Belgisch vakblad enthousiast

Het Belgische (zuster)vakblad META was in elk geval enthousiast over de afgelopen VOGIN-IP-lezing en dreigt volgend jaar weer met een aantal Belgen naar Amsterdam te komen.
Hieronder het hele verslag dat in het vorige nummer van META stond.

Twitterstorm van #voginip

Vorig jaar zagen we regelmatig berichten dat het niet meer zo goed zou gaan met Twitter. En niet alleen financieel, maar vooral dat het niet meer zo veel gebruikt zou worden. Dat verminderde gebruik wordt de laatste tijd aardig gelogenstraft dankzij Trump, Brexit én … de VOGIN-IP-lezing. Geen van de voorgaande jaren kwamen op de congresdag zoveel #voginip tweets langs als dit keer. Op 9 maart was deze hashtag zelfs enige tijd trending.

Alle tweets achter elkaar op één pagina presenteren zou een veel te lange onoverzichtelijke lijst worden. Om de door de crowd via Twitter gegenereerde rapportage van de dag toch voor het nageslacht te bewaren, hebben we de tweets daarom maar gerubriceerd en over elf webpagina’s verdeeld. Daarbij zijn we ook nog een beetje selectief geweest.

Omdat vanuit de workshops minder getwitterd werd – daar moest men immers werken; en bovendien zaten daar per workshop natuurlijk veel minder mensen dan bij de lezingen – hebben we die tweets op één hoop gegooid.
Om als verslaglegging te kunnen dienen, hebben we de tweets bovendien zo veel mogelijk chronologisch geordend; dus omgekeerd aan wat je gewend bent in je tijdlijn op Twitter zelf.

Vloggers gevraagd

Ga je naar de 5de VOGIN-IP-lezing in de OBA, vind je het leuk om te vloggen en ben je misschien al een vlogger?
Als je bovenstaande vragen met JA beantwoordt, ben jij misschien wel degene waar we naar zoeken.
vloggers03Als organisatoren van de VOGIN-IP-lezing zijn we namelijk geïnteresseerd in video-impressies van het evenement. Als het jou leuk lijkt om die te maken, meld je dan aan bij info@voginip.nl. Doe daar linkjes bij naar de leukste video’s of vlogs die je al gemaakt hebt. Op basis daarvan selecteren we dan uit de aanmeldingen drie “officiële” voginip-vloggers.
Wat staat daar tegenover? De geselecteerde vloggers mogen gratis aan de VOGIN-IP-lezing deelnemen. Voor de beste vlog of video stellen we bovendien een prijs van € 150 beschikbaar. En de vlogs worden uiteraard op de VOGIN-IP-site gepubliceerd.

Gisteren

[updated 8/3/2016]

Pieter Cobelens

Als organisatoren hebben we een prima herinnering overgehouden aan gisteren, 3 maart. De deelnemers aan ons congres hopelijk ook. Binnenkort zal via een online enquète naar hun mening gevraagd worden.
Intussen hebben we vast wat tweets geselecteerd uit de enorme hoeveelheid die op Twitter is langsgekomen (#voginip lijkt zelfs enige tijd trending te zijn geweest).
Ook zijn intussen de meeste presentaties van lezingen en workshops hier al beschikbaar.
Verder zijn de foto’s er nu ook. Kijk in de volgende post voor meer gegevens.
Op een aparte pagina worden al deze vormen van “terugblikken” verzameld.

Hanna Jochmann

https://twitter.com/trendinaliaAMS/status/705644977078939648
https://twitter.com/trendinaliaAMS/status/705675167767203840

Late terugblik

Wat later dan gepland, hebben we hier nog een video met terugblik / sfeerimpressie van de VOGIN-IP-lezing, afgelopen maart.

Voor wie er toen niet bij was, vormt dit hopelijk een aansporing om op 3 maart 2016 wel te komen. Houd onze verdere aankondigingen in de gaten.