Patronen

[Bewerking van onze nieuwsbrief d.d. 2 maart]

Hoe een klein congres een grote vraag durft te stellen.

In ons vak hebben we allemaal wel gehoord van patroonherkenning. D.w.z. het kunnen onderscheiden van een patroon in ruwe, ongezuiverde gegevens. ‘De mens is een patroonzoekend dier’ zegt Rens Bod, hoogleraar computationele geesteswetenschappen en geschiedenis, in zijn boek “Een wereld vol patronen – de geschiedenis van kennis“.
Mensen zijn hierin meestal beter dan computers, vooral als de gegevens visueel voorgesteld worden. Met de komst van ChatGPT en DALL·E lijkt zelfs dat voordeel te verdwijnen. Maar het programma van de VOGIN-IP-lezing is in elk geval nog geheel met menselijke hand tot stand gekomen.

Patroonherkenning

De afgelopen jaren zijn wij als VOGIN-IP-team ook heel goed geworden in patroonherkenning. Maar dan op kleine schaal. De aanmeldingen volgen een patroon dat we menen te herkennen. Dat betekent niet dat we er blind op vertrouwen. Het blijft spannend. Dan is er ook nog het patroon van de communicatie met onze doelgroep. Veel tekst maar niet zonder patronen.
Na de eerste nieuwsbrief stromen de inschrijvingen binnen, hoewel dit jaar iets langzamer dan anders. Postcorona verschijnsel misschien. Dan is het even rustig en na de tweede nieuwsbrief trekt het weer aan. Hier past misschien meer bescheidenheid. Het kan toch niet alleen maar liggen aan onze nieuwsbrieven, tweets etc.? De steun van andere kanalen zoals IP zal ook zeker helpen. Bij iedere uiting kunnen we meer exacte informatie kwijt en blijven inschrijvers zich melden.

We zien wel dat bij sommige adressen onze MailChimp-berichten niet langs de spamfilters komen. Sommige collega’s weten dus misschien niet wat ze missen. Wij hebben nog geen oplossing anders dan dat u tijdens het congres misschien iemand mist, een foto maakt en die opstuurt met de vraag: “waar was je?”. Hoe dan ook, het blijft altijd spannend, ondanks of dankzij het patroon.

Dit is bijna de eindstand:

Maar u kunt nog helpen om deze patronen te verstoren.
De lezers van onze nieuwsbrief gaven we daar ook al onderstaande opdracht toe:

Bijna vol

Maar ook zonder zulke last-minute aanmeldingen is het op 16 maart in de OBA al aardig vol met bezoekers. Van de workshops zijn sommige al uitverkocht en sommige andere bijna. In onze blogposts is te zien waar nog een paar plaatsen vrij zijn (of net nog waren ….). Wel is er in elk geval nog wat meer plek bij de lezingen, in de theaterzaal, om bijvoorbeeld zelf te horen hoe Reijer Passchier, hoogleraar digitalisering en de democratische rechtsstaat, de overlevings­kansen van onze rechtsstaat onder Big Tech inschat. Dat is dus de “grote vraag” uit de kop waarmee we dit bericht openden.

 
aanmeldenLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.