Speaker Spotlight: Suzan Verberne

Als je leest waar Suzan (@suzan) Verberne zich mee bezig houdt in haar tegenwoordige functie bij de Universiteit Leiden, kom je veelvuldig het begrip text mining tegen. Waarom gaat ze het bij ons dan hebben over het automatisch classificeren van tekstuele informatie? Dat is niet zo gek als het misschien lijkt, want te classificeren teksten moeten daarvoor ook eerst gemined worden. Bij steeds meer praktische toepassingen zie je dergelijke technieken terugkomen.
Dat Suzan niet alleen puur wetenschappelijk gefocust is, blijkt wel uit het feit dat ze vorige maand bij de Universiteit van Nederland ook een college voor een algemeen publiek heeft verzorgd. Onder de spannende titel “Maakte Rembrandt wel eens een lachende selfie?” komen daarin allerlei aspecten van zoeken aan de orde. Het is zeker de moeite waard om dit college al eens af te spelen. Het maakt meteen enthousiast om ook haar lezing in het ochtendprogramma van de VOGIN-IP-lezing te willen bijwonen, want die zal natuurlijk veel meer op zoekspecialisten zoals wij gericht zijn. En … bij ons heeft ze natuurlijk heel wat langer dan tien minuten de tijd om haar punt te maken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.