Social search

Foto: Eric Sieverts

Een heel lezingentrack – de drie lezingen in het keuzeprogramma in de middag – is dit keer gewijd aan het boven water halen van informatie uit de sociale media.
Andy Black gaat in op de rol die sociale media spelen (of gespeeld hebben) als één van de drijvende krachten achter politieke verandering. Daarbij trekt hij deze ontwikkelingen ook door naar veranderingen (of “disruptie” zo u wilt) op andere terreinen.
Patricia van Dalen gaat erop in hoe je bepaalt wat er “waar” is van de sporen die mensen op sociale media achterlaten. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om onderzoek in het kader van opsporing en preventie. Voor een juiste interpretatie van online gevonden gegevens kunnen ook psychologische factoren een belangrijke rol spelen. Als trainer in dit soort zoekvaardigheden, heeft zij hier ruime ervaring mee opgedaan.
Arne Keuning tenslotte, rapporteert de bevindingen van zijn jaarlijkse vergelijking van monitoring tools die je kunt gebruiken voor het verkrijgen van automatische attenderingen en van analyses van de informatie die op sociale media wordt gespuid, of dat nu over bedrijven, over personen of over specifieke onderwerpen gaat. Het Nederlandse Coosto is één van de 21 tools die hij in zijn laatste vergelijking heeft bekeken.
[Deze spreker is onverwacht verhinderd. Hij wordt vervangen door Mart Evers. Zie bij de lezingen voor meer details]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.