Drie vragen aan Pieter Cobelens

vragen-cobelensVoor het decembernummer heeft IP drie vragen gesteld aan VOGIN-IP keynote Pieter Cobelens. Hier de antwoorden zoals die in het blad staan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.