Een web van onderzoeksdata

Digitaal beschikbaar stellen van onderzoeksgegevens is in de mode. researchdataHet semantisch web is in de mode. Linked data zijn in de mode.
Wat dan te denken van een combinatie van die drie?
Rinke Hoekstra, onderzoeker bij zowel de VU als de UvA, blijkt inderdaad al volop bezig die drie te combineren. Niet als modegril, maar omdat het nuttig is om een web van onderling verbonden onderzoeksdata te genereren. Zo kun je makkelijker de gegevens achter een publicatie echterhalen en is het mogelijk daarmee verband houdende andere gegevens tegen te komen. In die gestructureerde onderzoeksgegevens kun je ook gerichter zoeken dan met full-text zoekvragen mogelijk is.
Mooi dat Rinke ons over die nieuwe ontwikkelingen komt vertellen in zijn lezing op 28 februari.

Zie bijvoorbeeld:
http://www.slideshare.net/rinkehoekstra/semantic-representations-for-research

De VOGIN-IP-lezing
VOGIN en InformatieProfessional bieden een programma vol met
de nieuwste informatie en inzichten over zoeken en vinden.
Een update en hernieuwde kennismaking voor oud-VOGINcursisten.
Een verdieping en update voor lezers van InformatieProfessional.
Een vervolg op de succesvolle IP-lezingen uit voorgaande jaren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.