Taalwetenschap en beter zoeken

AntalvdBoschAntal van den Bosch heeft afgelopen november op de Radboud Universiteit in Nijmegen zijn oratie gehouden ter gelegenheid van zijn aanstelling als hoogleraar “Example-Based Language Modelling”.
In de nieuwsrubriek van InformatieProfessional was daar toen ook al aandacht aan besteed.
Die taalmodellering waarmee hij zich bezig houdt, maakt vooral gebruik van statistische methodes, gebaseerd op de enorme hoeveelheden tekstinformatie die (ook voor het Nederlands) digitaal beschikbaar zijn. Daar komen niet alleen practische toepassingen uit voort, zoals betere spellingscorrectie, vertaalprogramma’s en betere zoektechnieken, maar het geeft ook nieuwe inzichten voor de taalwetenschap. Dergelijke inzichten komen op die manier niet meer voort uit theoretische overwegingen, maar puur experimenteel uit observatie van grote hoeveelheden data.
Voor ons zal Antal in zijn lezing echter vooral ingaan op de mogelijkheden die deze modellen en technieken bieden voor betere interpretatie van de inhoud van teksten – ook als die teksten maar korte tweets zijn. In principe kan daar zelfs voorspellende waarde aan ontleend worden. En uiteraard zal hij ook ingaan op verbeterde zoek- en filtertechnieken die hier een uitvloeisel van zijn. Echte wetenschap en practische toepassing liggen hier heel dicht bij elkaar.

Zie onder andere:
– filmpje ter illustratie van “Phrase-based memory-based machine translation”
– Project “Integrated Social History Environment for Research (ISHER) – Digging into Social Unrest”

De VOGIN-IP-lezing
VOGIN en InformatieProfessional bieden een programma vol met
de nieuwste informatie en inzichten over zoeken en vinden.
Een update en hernieuwde kennismaking voor oud-VOGINcursisten.
Een verdieping en update voor lezers van InformatieProfessional.
Een vervolg op de succesvolle IP-lezingen uit voorgaande jaren.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.