De algoritmes achter het toeslagenschandaal


Algoritmes zijn overal. Dus is het niet verwonderlijk dat ze ook een rol speelden bij de besluitvorming achter het toeslagenschandaal. Je kunt je natuurlijk afvragen, wat wij als informatieprofessionals daarmee van doen hebben. Cynthia Liem heeft daar wel een antwoord op:

In het veelbesproken toeslagenschandaal speelden digitale en algoritmische componenten een belangrijke rol. Hoewel er in het toeslagenschandaal sprake was van een toepassing die ver af lijkt te staan van de informatieprofessional (automatische inschatting van onrechtmatigheid/fraude), hebben de gebruikte digitale en algoritmische componenten wel degelijk veel overeenkomsten met componenten waar een informatieprofessional mee te maken zou krijgen in zoek- en aanbevelingsscenario’s.

 
Vandaar dat we blij zijn dat juist zij ons komt vertellen hoe het daarmee zat en welke les ook wij daaruit kunnen trekken. De bovenstaande quote komt dan ook uit de tekst over haar lezing die ze ons had toegestuurd. Voor dagblad Trouw (zie boven) en RTL-nieuws heeft ze – samen met Trouw-columnist Ilyaz Nasrullah – namelijk onderzoek gedaan naar die “digitale en algoritmische componenten” die de belastingdienst gebruikte.

Cynthia was al eens eerder bij ons te gast. In 2019 bleef ze met de voorbeelden in haar lezing nog dicht bij haar andere discipline, de muziek – zij is ook professioneel uitvoerend musicus. Aan onderstaande toen gemaakte foto is dat wel af te zien. Dit keer sluit zij in hoge mate aan bij de actualiteit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.