Breaking: Joseph Busch verzorgt keynote

We zijn zeer verheugd een nieuwe keynote spreker te kunnen annonceren. Joseph Busch, afgelopen najaar nog keynote spreker bij het prestigieuse Taxonomy Bootcamp Congress in London, komt 28 maart naar Amsterdam.
Hij gaat het hebben over technieken voor het automatisch categoriseren (of taggen) van informatie. Welke producten passen Artificiële Intelligentie of machine learning technieken toe? Welke producten berusten eigenlijk op “gewone” automatisering, zoals het uitschrijven van kennisregels? Hoe goede resultaten worden met dergelijke produkten behaald (en hoe meet je dat)?
Kortom: een enorme hoeveelheid toegepaste praktijkkennis in een enkele lezing samengevat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.