Thuis werken


Ook zo bedroefd dat de VOGIN-IP-lezing is afgeblazen?
En dat deelname aan allerlei andere (fysieke) bijeenkomsten en bijscholingsactiviteiten ook onmogelijk geworden is?
Er zijn intussen gelukkig allerlei initiatieven die daar online in enigerlei vorm iets aan proberen te doen. We realiseren ons dat niet iedereen zich thuis bij de lockdown zit te vervelen en dat combinaties van thuiswerk, thuisonderwijs, kinderen bezighouden en mantelzorg voor sommigen weinig tijd laten voor extra werkgerelateerde online activiteiten. Niettemin bieden we belangstellenden hier graag een overzicht van diverse initiatieven, zowel van onszelf als van allerlei andere aanbieders, waaruit je nieuwe inspiratie kunt halen.

  • Vanuit het oorspronkelijke VOGIN-IP-programma wordt een aantal online lezingen en workshops aangeboden. Een aantal daarvan heeft voor de zomervakantie al via Zoom plaats gevonden. De weerslag daarvan (videoregistraties, presentaties e.d.) is HIER te vinden.
    Aan de invulling van het najaarsprogramma wordt nog gewerkt. Zodra onderdelen daarvan vast liggen, verschijnen die op de pagina “VOGIN-IP-online-programma-najaar-2020”. Daar kun je je dan ook aanmelden.
  • Allerlei organisaties, waarvan veel in het buitenland, werken aan soortgelijke initiatieven en bieden allerlei online scholingen op ons terrein aan. Een regelmatig aangevuld overzicht van initiatieven die we op Twitter tegenkomen en die qua thema nauw aansluiten bij het profiel van de VOGIN-IP-lezing, bieden we hier op een afzonderlijke pagina aan.