Online lezingen en cursussen in tijden van corona

Hieronder een lijst van online lezingen, colleges, cursussen, workshops en webinars waarvan we op Twitter aankondigingen tegenkomen en die inhoudelijk aansluiten bij het thema van de VOGIN-IP-lezing.
De nieuwste worden telkens bovenaan toegevoegd (laatste toevoeging: 01/11).
De laatste uit de rij worden weer verwijderd, zodat de lijst niet langer wordt dan ~30 items.

ttps://twitter.com/ontotext/status/1293140893944487936