Vooruitblik 2021

Door de COVID-19 pandemie hebben we de al helemaal voorbereide VOGIN-IP-lezing 2020 op het laatste moment moeten afzeggen. Uiteindelijk zijn we teruggevallen op een beperkt aantal online activiteiten via Zoom, later in voor- en najaar. Zo konden we zorgen dat we onze vaste bezoekers niet al te zeer moesten teleurstellen en konden we de aandacht voor ons evenement vasthouden. Gelukkig was dat aardig succesvol.

Ook al weten we op dit moment nog niet hoe 2021 gaat verlopen, we denken uiteraard wel al na over het vervolg van onze activiteiten. Vooralsnog richten we ons daarbij toch weer op een echt fysiek congres, later dit jaar.

Zoom-overleg 4-2-2020 van het VOGIN-IP-team over het nieuwe programma

Voor het nieuwe programma zijn we in de gelukkige omstandigheid dat het beoogde programma voor maart 2020 – zowel wat betreft lezingen als workshops – niet in zijn geheel online afgewerkt is. Met de overgebleven onderdelen en met aanvankelijk nog afgevallen sprekers en onderwerpen hebben we al een aardig uitgangspunt. Maar uiteraard is het VOGIN-IP-team intussen ook druk met het inventariseren van actuele nieuwe onderwerpen en interessante sprekers om het 2021-programma weer helemaal up-to-date te brengen.

We kijken er nu al weer verlangend naar uit om onze deelnemers weer live in de ogen te kunnen kijken. Daarom zijn bij de OBA al twee potentiële data voor een “echt” congres vastgelegd, redelijk ver in het najaar om beter perspectief te hebben dat het ook echt zal kunnen doorgaan. Dat zijn de donderdagen 30 september en 21 oktober. Tegen die tijd hopen we dat de situatie weer voldoende back to normal zal zijn. Schrijf deze data dus vast in je agenda. De keuze welk van beide het gaat worden, stellen we nog even uit, tot er meer duidelijkheid is over de tegen die tijd te verwachten situatie en over de beschikbaarheid van favoriete sprekers. Zodra een keuze gemaakt is zullen we een ieder daar tijdig over informeren .