Vooruitblik 2021

Door de COVID-19 pandemie hebben we de al helemaal voorbereide VOGIN-IP-lezing 2020 op het laatste moment moeten afzeggen. Uiteindelijk hebben we dat jaar moeten terugvallen op een beperkt aantal online activiteiten via Zoom, later in voor- en najaar. Zo konden we zorgen onze vaste bezoekers niet al te zeer te moeten teleurstellen en konden we de aandacht voor ons evenement vasthouden. Gelukkig is dat aardig succesvol geweest.

Ook al wisten we aanvankelijk nog niet hoe 2021 zou gaan verlopen, toch zijn we ons meteen al gaan richten op een echt fysiek congres, later dit jaar. De verwachting was dat in het najaar vooral door een hoge vaccinatiegraad, de meeste Corona-beperkingen voldoende versoepeld zouden zijn. Die verwachting lijkt gelukkig te zijn uitgekomen.

Zoom-overleg 4-2-2020 van het VOGIN-IP-team over het nieuwe programma

Voor het nieuwe programma waren we in de gelukkige omstandigheid dat het beoogde programma voor maart 2020 – zowel wat betreft lezingen als workshops – niet in zijn geheel online was afgewerkt. Met de overgebleven onderdelen en met aanvankelijk nog afgevallen sprekers en onderwerpen hadden we al een aardig uitgangspunt. Maar uiteraard heeft het VOGIN-IP-team ook actuele nieuwe onderwerpen en interessante sprekers geïnventariseerd om het 2021-programma weer helemaal up-to-date te brengen.

We keken er al verlangend naar uit om onze deelnemers weer live in de ogen te kunnen kijken. Daartoe is bij de OBA uiteindelijk een datum redelijk ver in het najaar vastgelegd, teneinde perspectief te hebben dat het dan ook echt zou kunnen doorgaan. Dat is donderdag 21 oktober geworden.