Woensdag was het zover ….

Hoewel van de verwachte 275 bezoekers (inclusief sprekers en organisatie) er jammer genoeg een paar ziek thuis hadden moeten blijven, was het afgelopen woensdag toch buitengemeen druk in de OBA. Overigens waren niet alleen een paar deelnemers door griep geveld, ook één van de sprekers, Laura Hollink, had last minute een collega moeten afvaardigen voor het geven van haar lezing (die gelukkig ook al een beetje zijn lezing was). En Arno Reuser had nog wel zijn workshop tot een goed einde weten te brengen, maar het dinertje daarna had hij niet meer gehaald.
Al die mensen die er wel waren, hebben zich naar onze indruk goed vermaakt met de niet altijd simpele lezingen en workshops. Een terugblik daarop zal de komende weken stukje bij beetje op deze site verschijnen. Een groot deel van de presentaties is er nu zelfs al. En ook de twitterstream van 28 maart. [En sinds 3 april ook een grote collectie foto’s.]

Hier vast een blik op de openingskeynote door Joseph Busch, ….
… waarna in een van de volgende lezingen David Graus ontkrachtte dat zoiets als een filterbubbel bestaat.
In de afsluitende keynote werd zelfs de leek duidelijk gemaakt hoe blockchain (ongeveer) werkt en waarom die techniek lang niet voor alles nuttig is. Maar eigenlijk was Ruben Verborgh’s boodschap dat we op het web naar meer gedecentraliseerde diensten toe moeten.

Voor wie live stukjes terug wil zien zijn ook filmopnamen gemaakt, waarvoor onder meer Christiaan Triebert geïnterviewd werd. De filmers zijn nu eerst nog even druk bezig met de montage van de beelden die ze geschoten hebben. Maar als dat klaar is, zal dat hier ook terug te zien zijn.

En tot slot dan nog dit:  
alle deelnemers zullen in de loop van komende week een link naar ons evaluatieformulier toegestuurd krijgen. Want we willen altijd graag weten wat u ervan vond en wat wellicht voor verbetering vatbaar is. Op die manier hopen we ervoor te zorgen dat volgend jaar iedereen er ook weer bij wil zijn.