Vooruitblik 2022

Als gevolg van beperkingen door de COVID-19 pandemie, kon de VOGIN-IP-lezing 2021 pas in het najaar, in oktober gehouden worden. Daardoor moesten we het congres in 2022 ook wat later plannen dan gebuikelijk – zij het nog wel voor de zomer.
Ook al weten we ook nu nog niet hoe 2022 zal verlopen, we gaan er toch optimistisch vanuit dat in mei weer een live congres gehouden kan worden. De toch nog kortere voorbereidingstijd lijkt ook geen probleem te zullen worden. Een aantal voor 2021 beoogde sprekers en workshops bleek toen namelijk niet beschikbaar te zijn, wegens een cumulatie van aktiviteiten en verplichtingen afgelopen najaar. Zij staan nog wel altijd op ons verlanglijstje.
De enthousiaste reacties die we van onze deelnemers in oktober 2021 mochten ontvangen, maken ons ook nu weer verlangend om hen komend voorjaar live in de ogen te kunnen kijken.
Hieronder hoort u nog eens wat er ook voor ons als organisatoren zo leuk is aan de VOGIN-IP-lezing.