Vooruitblik 2022

Als gevolg van beperkingen door de COVID-19 pandemie, kon de VOGIN-IP-lezing 2021 pas in het najaar, in oktober gehouden worden. Daardoor moesten we het congres in 2022 ook wat later plannen dan gebruikelijk – zij het nog wel voor de zomer.

Ook al wisten we nog niet hoe 2022 zou verlopen, toch gingen we er optimistisch vanuit dat in mei wel weer een live congres gehouden kon worden. Dat de beschikbare tijd voor de voorbereiding dan nog altijd flink wat korter was dan gebruikelijk, leek geen probleem te zullen worden. Een aantal voor 2021 beoogde sprekers en workshops bleek toen namelijk niet beschikbaar te zijn, wegens cumulaties van aktiviteiten en verplichtingen afgelopen najaar, zodat die nu alsnog uitgenodigd konden worden. Helaas bleek hun beschikbaarheid in 2022 nog steeds niet optimaal, zodat het lezingenprogramma later klaar was dan we verwacht hadden. Met het vastleggen van de workshops hadden we gelukkig minder problemen.

De enthousiaste reacties die we afgelopen oktober van onze deelnemers mochten ontvangen, maakten ons in elk geval verlangend om hen dit voorjaar weer live in de ogen te kunnen kijken.
Hieronder hoort u nog eens wat er ook voor ons als organisatoren zo leuk is aan de VOGIN-IP-lezing.