Tarieven 2020

Voor deelname aan de VOGIN-IP-lezing 2020 zijn er verschillende tarieven.

europebbels
Er was weer een zeer voordelige aanbieding voor vroege aanmelders. Wie zich durfde aan te melden zonder dat het programma al bekend was, genoot aanzienlijke korting. Het maximum aantal van 75 van dergelijk goedkope tickets was 5 december echter al bereikt.
Ook daarna kun je nog steeds een beetje een vroege vogel zijn. Vanaf 1 januari of zoveel eerder als het hele programma gepubliceerd zal zijn, tot en met 1 februari betalen VOGIN-cursisten, IP-abonnees, KNVI-leden en vaste bezoekers dan € 235 ; voor anderen is het € 290.
Vanaf 2 februari geldt het volle tarief: € 290, resp. € 350 voor die twee categorieën.
Daarnaast is er nog een speciaal studententarief dat alleen toegang geeft tot de lezingen.
Hieronder wordt dat allemaal nog even samengevat:

aanmelddatum 1-11-2019 / 31-12-2019
very early birds

all tickets sold
tot en met 1-2-2020
early birds
vanaf 2-2-2020
regulier
kortingtarief * € 185 € 235 € 290
standaard tarief € 210 € 290 € 350
studententarief **
(geen workshops)
 – – – € 60 € 60
deze bedragen zijn inclusief koffie, lunch, thee en borrel
*   het kortingtarief geldt als je:
    – abonnee bent van InformatieProfessional,
    – eerder deelnam aan een VOGIN-cursus,
    – al 2x eerder de VOGIN-IP-lezing bezocht,
    – KNVI-lid bent.
      Anderen betalen het in de tabel vermelde standaard tarief

**   studententarief geldt voor studenten van Informatie-opleidingen (HBO/universitair);
        dit tarief geeft geen toegang tot workshops, maar wel recht op versnaperingen.