Tarieven 2020

Voor deelname aan de VOGIN-IP-lezing 2020 zijn er verschillende tarieven.

europebbels
In de eerste plaats is er weer een zeer voordelige aanbieding voor vroege aanmelders. Wie het aandurft om zich al op te geven voordat het programma bekend is, geniet aanzienlijke korting. Daar is wel een maximum aantal aan verbonden. Er worden niet meer dan 75 van dergelijk goedkope tickets toegewezen. Die kosten voor VOGIN-cursisten, IP-abonnees, KNVI-leden en vaste bezoekers € 185. Anderen betalen € 210.
Ook daarna kun je nog steeds een beetje een vroege vogel zijn. Vanaf 1 januari, als het hele programma gepubliceerd is, tot en met 1 februari betaal je dan € 235 (als je tot zo’n kortingcategorie behoort; anders is het € 290).
Vanaf 2 februari geldt het volle tarief: € 290, resp. € 350 voor die twee categorieën.
Daarnaast is er nog een speciaal studententarief dat alleen toegang geeft tot de lezingen.
Hieronder wordt dat allemaal nog even samengevat:

aanmelddatum 1-11-2019 / 31-12-2019
very early birds
1-1-2020 / 1-2-2020
early birds
vanaf 2-2-2020
regulier
kortingtarief * € 185 € 235 € 290
standaard tarief € 210 € 290 € 350
studententarief **
(geen workshops)
 – – – € 60 € 60
deze bedragen zijn inclusief koffie, lunch, thee en borrel
*   het kortingtarief geldt als je:
    – abonnee bent van InformatieProfessional,
    – eerder deelnam aan een VOGIN-cursus,
    – al 2x eerder de VOGIN-IP-lezing bezocht,
    – KNVI-lid bent.
      Anderen betalen het in de tabel vermelde standaard tarief

**   studententarief geldt voor studenten van Informatie-opleidingen (HBO/universitair);
        dit tarief geeft geen toegang tot workshops, maar wel recht op versnaperingen.